logo

2023-08-27 XXI Niedziela Zwykła

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 15, 21-28

 

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego

 

Dzisiejsza Ewangelia podaje różne wypowiedzi i opinie ówczesnych ludzi, dotyczące Jezusa. Także w dzisiejszych czasach, w różnych środowiskach, można zauważyć odmienne nastawienia względem Chrystusa i religii.

Gdy Jezus usłyszał opinie tłumu o sobie, zwrócił się do swoich apostołów i zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie?

To był szczególny, wyjątkowy moment w ich relacji z Mistrzem. Szymon odpowiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Wyznanie Piotra było jasne i bezpośrednie.

Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie –odpowiedział Jezus.

Jest to szczególny, wyjątkowy fragment dzisiejszej Ewangelii, podający ważne, wspaniałe, szczere wyznanie wiary Piotra, Bóg Ojciec objawił mu całą prawdę o Swoim Synu – Jezusie.

Wyznanie Piotra jest największym kryterium naszej wiary. Jest także najpiękniejszym wyznaniem jakie człowiek może wyrazi wobec Boga. W nim zawarta jest cała prawda o Chrystusie i jego misji.

Chrystus pochwalił Szymona – Piotra za jego zrozumienie i wiarę, ale wyjaśnił, że jego wiedza pochodzi od Boga.

Słowa Jezusa, skierowane do Piotra, dotyczą też wszystkich chrześcijan. Bóg Ojciec wybrał nas i przyprowadził do Jezusa (por. J 6,37.44). 

Wiara w Jezusa Chrystusa jest wielkim darem Boga. Człowiek, bowiem, własnymi siłami, talentami czy zdolnościami nie jest w stanie poznać misterium Syna Bożego.

Innym, ważnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest prymat św. Piotra, który stał się skałą – fundamentem i głową Kościoła Chrystusowego.

Następcy Piotra będą kontynuować jego apostolską misję .Będą strzec wiary oraz wskazań życiowych zawartych w Ewangelii aż do skończenia świata.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do głębokiej refleksji nad misterium Syna Bożego.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

Jezus pyta mnie dzisiaj: Kim Ja jestem dla Ciebie?
Jaka jest moja szczera odpowiedź?

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici