logo

2023-08-06 XVIII Niedziela Zwykła

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 17, 1-11

Nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa
Mt 17,11

Trzej Apostołowie: Piotr, Jakub i Jan otrzymali łaskę oglądania, przez chwilę, Jezusa w chwale. W ten sposób mogli, przez moment, uczestniczyć w Misterium Paschalnym i radować się wspaniałością eschatologicznej przyszłości w przemienionym, nowym świecie.

Jezus, Umiłowany Syn Boży, zaprasza również nas na szczyt wysokiej góry. Przebywanie z Jezusem na górze, z pewnością jest wspaniałym doświadczeniem, które napełnia serca radością, miłością i szczęściem.

Czyste, górskie powietrze, serdeczna relacja i bliskość Jezusa, pomaga nam wytrwać w wierności, mimo zawirowań i światowego zagonienia, zgiełku ludzkiego i innych przeszkód.

Trzeba jednak zejść z wyżyn kontemplacji w dolinę, do szarego życia, do zwykłych obowiązków, do nużącej rutyny, do codziennego trudu.

Wzniosłe, fascynujące doświadczenie Taboru, w codziennej rzeczywistości, może się z czasem zamazać i oddalić. Może się też pojawić pokusa, aby powrócić do przeciętności życiowej. Aby nie ulec takiej pokusie, musimy często spotykać się z Jezusem na Górze.

Niech sam Jezus poprowadzi nas na szczyt Góry. Niech tam przemieni nasze serca. Tylko obecność Jezusa w naszym życiu i słuchanie Jego Słowa prowadzi nas właściwą drogą. Są to szczególne chwile łaski Bożej i jasne światło dla naszego działania.

Z Jezusem nasze serca są piękne, zdolne do miłowania, do życzliwości, dobroci i miłosierdzia, do wierności oraz pokojowego współistnienie z innymi ludźmi.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia