logo

2023-07-23 XVI Niedziela Zwykła

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 13, 24-43

Zło dobrem zwyciężaj

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje dobroć i cierpliwość Boga, który pozwala rosnąć pszenicy razem z chwastem aż do żniwa. 

Przypowieść podaje sposób reagowania na zło, które dostrzegamy w sobie i wokół nas, widzimy u innych ludzi, w otaczającym nas środowisku, w miejscu pracy, w przykrych wydarzeniach itp.

Nie rozumiemy dlaczego zło pojawia się w świecie czy w sercu człowieka. Nie widzimy nawet małego dobra, które jest tam również obecne. 

Zło i dobro rośnie razem w ludzkim sercu, w codziennych okolicznościach, w wielu instytucjach, wszędzie, aż do końca świata. Dzisiejsza przypowieść Jezusa zawiera ważne pouczenie dotyczące powyższego ludzkiego problemu. 

Wobec zła nie należy stosować przemocy i nie potępiać ludzi, ponieważ gwałtowna reakcja na zło, może również zniszczyć dobro. Trzeba zrozumieć sposoby działania Boga, który pozwala na istnienie zła, aż do sądu Bożego.  Wtedy ostatecznie zło zostanie pokonane a zwycięży sprawiedliwość i dobro.

Bóg daje czas na przemianę serca. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby żył i nawrócił się (por. Ez 33,11).

Z pomocą Bożej łaski oraz osobistego wysiłku, dobro powoli rośnie w ludzkim sercu, w prostych, skromnych, małych jak ziarnko gorczycy codziennych sprawach i problemach.

Pan jest cierpliwy i dobry dla wszystkich. On sprawia że, słońce Jego wschodzi ad dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45). 

Bóg rozumie słabość ludzi, szanuje ich i kocha. Pragnie, aby szukali i wybierali dobro. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, czytamy w Liście św. Pawła (Rz 12,21). 

Oddzielenie dobrych od złych nastąpi dopiero przy końcu świata. Do Boga należy decyzja, kto znajdzie się w królestwie niebieskim. Sprawiedliwi natomiast będą jaśnieć jak słońce w domu Ojca w niebie.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Bóg jest cierpliwy i ma czas, nie chce bowiem nikogo zgubić,
ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
Por. 2 P 3,9

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici