logo

2023-07-09 XIV Niedziela Zwykła

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 11, 25-30

Jezus zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych

Przyjdźcie do Nie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja wam dam wytchnienie ( Mt 11,18).

Powyższy cytat odsłania nam tajemnicę Jezusowego Serca oraz Jego wrażliwość na trudy, słabości i liczne cierpienia ludzkie.

Tylko Bóg może dać prawdziwy pokój, ukojenie i wsparcie. On daje moc zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego (Iz 40,20).

Jezus zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych, wyczerpanych, zmartwionych, uciskanych, tych którzy uginają się pod ciężarem swojego życia. Chrystus zachęca ich do zaakceptowania Jego słodkiego jarzma i lekkiego ciężaru. To znaczy, aby powierzyli się Jego Sercu i zawierzali Mu wszystkie trudne problemy.

Serce Jezusa jest łagodne, delikatne, pokorne i ciche. Promieniuje pokojem i przelewa swoja miłość na tych, którzy pragną żyć w jego obecności.

Spotkanie z Jezusem pozwala w innym świetle zobaczyć nasz codzienny trud oraz daje nam pokój i pokrzepienie.

Nawet krótkie chwile spędzane z Jezusem pozwalają, w duchu wiary spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i ocenić w Bożym świetle nasze codzienne zmagania. Serce Jezusa umacnia nas, obdarza prawdziwym pokojem i dodaje siły do ufnego i spokojnego radzenia sobie z problemami oraz codziennym trudem.

Pokochajmy więc życie przy Bogu. Wtedy możemy powiedzieć Jezusowi wszystko, z Nim omówić swoje pytania, przedstawiać swoje troski i obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, prośby i pragnienia (Benedykt XVI).

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Poświęćmy choć trochę czasu na spotkanie z Jezusem
w ciągu naszego pracowitego dnia.

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici