logo

2023-07-02 XIII Niedziela Zwykła

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 10,37-42

Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu
Święty Augustyn

Fragment dzisiejszej Ewangelii odnosi się nie tylko do tych, którzy z powołania zostali misjonarzami – głosicielami Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. Słowa Jezusa skierowane są również do wszystkich wyznawców Chrystusa w każdym czasie.

Tekst Mt 10,37- 42 podaje kilka ważnych pouczeń Jezusa dotyczących miłości Boga i ludzi. Mówi też o gościnności oraz o cierpieniu.

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien – czytamy w dzisiejszym przekazie ewangelicznym w wierszu 37. Jak należy rozumieć powyższe słowa Jezusa?

Chrystus jest naszym Bogiem, Panem i Zbawicielem. Kocha każdego i darzy wszelkimi potrzebnymi łaskami, troszczy się o nasze potrzeby życiowe i zawsze jest z nami. Uczy nas jak żyć i prowadzi bezpiecznie do ostatecznego celu.  Pana Boga nie można odsuwać na dalszy plan naszego życia czy ludzkich wartości. Bogu należy się pierwszeństwo we wszystkich sprawach życiowych. Najlepszego Ojca, trzeba kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym życiem. Jeśli autentycznie kochamy Boga, kochamy również ludzi.

Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien – powiedział Jezus (w. 38).

Krzyż jest wpisany w nasze życie. Człowiek na tym świecie doznaje różnego rodzaju cierpienia. Boleśnie przeżywa zranienia, zdrady, rozczarowania, przykre, trudne doświadczenia, niepowodzenia. „Krzyżem” i cierpieniem może stać się szary dzień, trudne życie z problemami, które niszczą życiowe ludzkie plany, pragnienia czy oczekiwania. Krzyżem są rany zadawane przez bliskie osoby, przez prześladowców i wrogów.

Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje (w.40).

Chodzi tu o życzliwe, gościnne przyjęcie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę. Oni reprezentują samego Chrystusa, kontynuują Jego misję wśród narodów świata. Chrystus utożsamia się z tymi, których posyła, chociaż są tylko słabymi „narzędziami”. Przez nich objawia się moc Boga i przez nich przemawia Ewangelia.

Każdy, kto życzliwie przyjmuje uczniów Jezusa i tych „najmniejszych”, przyjmuje samego Boga.

Jaka jest moja hierarchia wartości? Jakie miejsce zajmuje Pan Bóg w moim życiu? Jakie są moje relacje z bliźnimi?  

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici