logo

2023-06-25 XII Niedziela Zwykła

XII NIEDZIELA ZWYKŁAMt 10,26-33; Jer 20,10-13

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz
Jer 20,11

Życie zgodne z Ewangelią nie jest łatwe czy beztroskie. Niejednokrotnie wiąże się z trudem i cierpieniem, a nawet z prześladowaniem. Boimy się gniewu Bożego, nieżyczliwych ludzi, odrzucenia, braku zrozumienia itp. Odczuwamy lęk i niepokój przed utratą pracy, przed chorobą, starością czy śmiercią. Boimy się o naszych bliskich, boimy się niepewnych sytuacji. Każdy człowiek przeżywa jakiś lęk, nikt nie jest wolny od niepokoju czy zatroskania.

W każdej sytuacji możemy świadczyć o Bogu, możemy wierzyć i ufać. Cierpienia, upokorzenia, wyrzeczenia i ofiara Chrystusa pojawiają się w życiu każdego człowieka na tym świecie.

Głoszenie Ewangelii wymaga odwagi i wytrwałości. Nie jesteśmy sami ze swoimi problemami, cierpieniem oraz obawą i niepokojem o następny dzień. Kochający, wszechmocny Bóg jest z nami, umacnia nas swoją łaską, i stale zapewnia: nie bój się, nie lękaj się, zaufaj.

Zaufanie Jezusowi oraz opatrzności Bożej jest potężną mocą w pokonywaniu wszelkich przeszkód i trudności. Dla zilustrowania tej prawdy, Jezus posługuje się zwykłymi obrazami, na przykład: Policzone włosy na głowie i los wróbli – to symbole wiedzy Boga o nas oraz o Jego trosce względem wszystkich ludzi (por. Mt 6,25-34;10,28-31). Bóg ceni nas bardziej niż my cenimy siebie. Bóg wie o nas więcej niż my wiemy o sobie. Bóg wie wszystko. Jesteśmy dla Niego bardzo ważni. Św. Piotr w swoim Liście przypomina: Wszystkie troski wasze przerzućcie na PANA, gdyż Jemu zależy na was 1P5,7).

Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi,
do tego Ja się przyznam przed Moim Ojcem, który jest w niebie.
Mt 10,32


 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici