logo

2023-06-18 XI Niedziela Zwykła

XI NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 9,36-10,8

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Mt 10,8

Wyrażenie litować się, pojawiające się w powyższym zdaniu (Mt 9,36), przypomina nam pełnego litości ojca syna marnotrawnego, który widząc powracające dziecko, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go (por. Łk 15,20).

Do ludu znękanego i porzuconego, podobnego do owiec nie mających pasterza, Jezus posyła swoich Apostołów. Daje im władzę aby głosili Dobrą Nowinę, wzywali do nawrócenia, uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wypędzali złe duchy  por. Mt 10,1.8).

Dzisiejsza Ewangelia nie tylko odnosi się do Dwunastu Apostołów. Zawiera również głębokie przesłanie skierowane do wielu chrześcijan, zapraszając ich do współpracy z Chrystusem, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało (Mt 9,36). Ewangelia zachęca też do modlitwy o ludzi gotowych do pracy dla królestwa Bożego.

Dzisiaj także Jezus posyła ludzi- współczesnych apostołów, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę. Chrystus wyposaża swoich robotników w dary Boże i szczególne łask dla owocnej misjonarskiej pracy. Apostoł Chrystusa ma pomagać ludziom w tym, co ich najbardziej boli. Dotyczy to nie tylko cierpień fizycznych, ale również duchowych czy psychicznych. Dobry apostoł dostrzega człowieka, poznaje jego sytuację, troszczy się o niego tak, jak czynił to Chrystus podczas swojego ziemskiego życia.

Zadaniem współczesnych apostołów jest budowanie nowego stylu życia jako bracia i siostry w wielkiej rodzinie Bożej, oraz do bezinteresownego dzielenia się otrzymanymi do Boga darami.

W jaki sposób mogę być misjonarzem w swoim środowisku, aby budować królestwo Bożej miłości, sprawiedliwości, prawdy i pokoju?

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju:
Tam gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość,
Gdzie krzywda – przebaczenie,
Gdzie zwątpienie – wiarę,
Gdzie rozpacz – nadzieję,
Gdzie mrok –światło,
Tam gdzie smutek- radość.
Święty Franciszek

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia