logo

2023-06-04 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi
2 Kor 13,13

Trójca Święta – to jedna z największych tajemnic naszej wiary - Jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jezus, stając się człowiekiem, przybliżył nam podstawowe prawdy o Trójcy Świętej, której nie zdołamy do końca pojąć ludzkim rozumem.

Ewangelia mówi o Bogu Ojcu, który jest Miłością, który jest u początku wszelkiego życia. Bóg jest dobry, serdeczny, pełen życzliwości i nieskończonego miłosierdzia wobec każdego człowieka. Bóg jest najlepszym, kochającym Ojcem, który przebacz i zawsze akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy.

W Jezusie Chrystusie, Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród swojego ludu jako najlepszy brat, wierny i prawdziwy przyjaciel oraz Zbawiciel całej ludzkości.

Bóg działa przez Ducha Świętego, który nas poucza, oświeca, inspiruje, pomaga poznawać miłujące Serce Chrystusa i Jego Ewangelię, prowadzi właściwą, bezpieczną drogą naszego ziemskiego życia do domu Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W ten sposób wchodzimy w nadprzyrodzoną, wiecznie trwająca relację z Najświętszą Trójcą: z Bogiem Ojcem, z Jezusem, naszym Zbawicielem oraz z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Ewangelia przekazuje słowa Jezusa skierowane do apostołów. Chrystus powierza im odpowiedzialne zadania głoszenia Dobrej Nowiny oraz misję apostolską względem całej ludzkości: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem (por Mk 16,15n; Mt 28,19-20).

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, mimo naszej grzeszności,
pozostajemy w szczególnej, bliskiej relacji z Trójcą Najświętszą.
Święty Augustyn

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici