logo

2023-05-21 Wniebowstąpienie Pańskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Ja jestem z Wami

Po spełnieniu swojej misji na świecie, Jezus wraca do domu Ojca , do swojej ojczyzny, którą opuścił na krótko, aby nam objawić naturę i miłość Boga. Tam przebywa w odwiecznej przestrzeni miłości, gdzie istniał jako Syn Boży, a teraz również jako Syn Człowieczy uczestnicząc w nieskończonym Boskim szczęściu.

Wniebowstąpienie jest zakończeniem ziemskiego życia Jezusa. Jest to dzień wielkiej radości nie tylko w niebie, ale również dla ludzi na ziemi.

Teksty liturgiczne dzisiejszego święta promieniują radością: Klaszczcie w dłonie wszystkie narody, wznoście na cześć Pana okrzyki radości… Wstępuje Pan wśród radosnych okrzyków… Grajcie Panu na harfie. Śpiewajcie pieśni na Jego chwałę. On ponad wszystko wywyższony ( por. Ps 47).

Wstępując do nieba, Jezus pozostawił otwarte drzwi, czeka na nas, przygotowuje miejsce dla nas i wstawia się za nami u Ojca. Pragnie, abyśmy umiłowali i dążyli do tego, co jest w górze (w niebie), a nie do tego co na ziemi (por. Kol 3,2). Chrystus jest Bramą i Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością.

Jezus, chociaż przebywa w niebie, pozostaje z nami, aż do końca świata. Jednakże, jest wśród nas w inny, w nowy sposób – przez Ducha Świętego, Eucharystię i swoje Słowa.

Chrystus jest obecny w każdym miejscu i w każdym czasie, nawet wtedy, gdy Go nie widzimy. Jezus jest zawsze blisko nas, wspiera nas, towarzyszy nam, podnosi gdy upadamy, jest blisko każdego człowieka cierpiącego, prześladowanego/ czy dyskryminowany.

Miejscem przebywania Boga jest otwarte, kochające ludzkie serce, które troszczy się o innych. Serce, które wierzy i kocha jest miejscem gdzie Jezus czuje się jak w swoim domu (Papież Franciszek).

Chrystus zaprasza swoich wyznawców do kontynuowania rozpoczętego przez Siebie dzieła, do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 19n).

Nie tylko anioł, archanioł, cherubin czy serafin,
ale i człowiek ze swoją naturą, ze swoimi nerwami, zmysłami, słabościami,
jeśli jest zjednoczony z Jezusem – trafi do nieba. 
(ks. J. Twardowski)

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia