logo

2023-05-14 VI Niedziela Wielkanocna

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA A J 14,15-21

 

Nie zostawię was sierotami
 J 14,18

Jezus obiecał, że nie zostawi nas sierotami. Trzykrotnie zapewniał, że nie będziemy osamotnieni: Duch Święty będzie z nami (14, 16-17); Jezus będzie z nami (14, 18); Bóg Ojciec będzie z nami (14, 23).

W greckim oryginale, występuje słowo Paracletos. Termin ten posiada liczne aspekty określające działania Ducha Świętego jako Pocieszyciela, Adwokata, Wspomożyciela, Doradcy, Pośrednika, Pomocnika, Obrońcy itp. Każdy z tych terminów oddaje pewien aspekt działania Ducha Świętego.

Parakleta wzywamy w chwilach zwątpienia, kryzysu, problemów, depresji itp. Duch Święty jest bliskim przyjacielem; jest lekarstwem życia. 

Przyjaźń z PARAKLETEM jest dobrym wyborem, lekarstwem na liczne trudności i problemy życiowe.

Duch Święty kontynuuje nauczanie Jezusa. Poucza, przypomina, wyjaśnia, ukazuje sens zbawczej misji Syna Bożego, przekazuje najlepszą modlitwę, (por. 8,26). Duch Święty, prowadzi nas bezpiecznie po różnych ścieżkach ziemskiego życiu, otwiera nasze serca na wiarę, nadzieję i miłość. Rozjaśnia umysły, byśmy mogli poznać wartości życia chrześcijańskiego.

Św. Paweł przypomina: Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (1 Kor 6,19).

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).

Ludzie, którzy wierzą, ufają, kochają i zachowują przykazania Boże, cieszą się obecnością Jezusa w swoim życiu przez działanie Ducha Świętego.

Duch Święty jest najwspanialszym darem Zmartwychwstałego Jezusa. Jest niewyczerpanym źródłem Bożego życie w nas – biednych ludziach. Jest naszym Panem i Bogiem tak, jak Ojciec i Syn Boży (Papież Franciszek).

Tylko miłość jest właściwą odpowiedzią
Na wszystko, czym Bóg nas obdarował.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici