logo

2023-05-07 V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA A J 14,1-12

 

Zaproszeni do domu Ojca

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem… W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele (por. J 14,2-3n ).

Po odejściu Jezus do Domu Ojca, Bóg nie zostawia nas sierotami. Ześle Ducha Świętego, który będzie z nami, aby poprowadzić nas do Domu Ojca gdzie mieszkań jest wiele.

Jezus mówi o duchowej rzeczywistości domu Ojca oraz o życiu w niebie.

Dom Ojca w dzisiejszej Ewangelii, zgodnie z oryginalnym greckim terminem (oikos), nie odnosi się do jakiegoś budynku, lecz określa ciepłą atmosferę ogniska domowego. Natomiast, słowo mieszkanie (gr.mone), przywołuje antyczny klasztor, otwarty i gościnny. Jest w nim wiele pomieszczeń i panuje atmosfera braterskiej życzliwości, przyjaźni i miłości. Przypomina też Arkę Noego, gdzie każdy czuł się jak u siebie w domu (por. I. Gargano). Jezus jest Drogą do Domu Ojca.

W niebie jest mieszkań wiele i osobne miejsce dla każdego. Jezus zabierze nas do siebie gdy przyjdzie powtórnie w chwale. Odtąd będziemy z Nim na zawsze (por 2 Kor 5,1n). Pragniemy zobaczyć Boga, ale nie tylko zobaczyć. Chcemy z Nim przebywać.  

Niebo jest stanem głębokiego zjednoczenia zbawionego człowieka z Bogiem. Jest miejscem, gdzie można oglądać Boga twarzą w twarz. Jest miejscem trwałego szczęścia i radości, wiecznie trwającej miłości i piękna. Niebo jest miejscem głębokiego zjednoczenia z Bogiem - udziałem w życiu Trójcy Świętej. Jezus jest bramą do nieba, która znajduje się wszędzie, w każdym miejscu (por. Tomasz Merton).

Jezus, całym swoim życiem i swoim nauczaniem pokazuje nam właściwy kierunek i prowadzi do szczęścia wiecznego w niebie. Uczy nas jak żyć w prawdzie i miłości. Jest Drogą Prawdą i Życiem. Jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezus jest Drogą prowadzącą do Bożej Rodziny, do Trójcy Świętej.

Z wdzięcznością przyjmijmy Jezusowe zaproszenie do domu Ojca w niebie.

Ześlij światłość swoją
i wierność swoją:
Niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą do Twojej świętej góry
i do Twych przybytków.
Ps 43(42),3

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici