logo

2023-04-30 IV Niedziela Wielkanocna

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA A J 10,1-10

 

Brama do nieba

Obietnice prorockie Starego Testamentu (por. Ez 34, 1-22) dotyczące Boga – prawdziwego Dobrego Pasterza, w pełni zrealizowały się w Jezusie Chrystusie.

Syn Boży przyszedł, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Chrystus ukazuje różnicę pomiędzy swoją troską i opieką nad owcami, a traktowaniem swojego ludu przez przywódców żydowskich. Chce uwolnić swój lud od ograniczeń narzuconych mu przez niewłaściwą faryzejską interpretację Prawa i Proroków.

Jezus Dobry Pasterz chroni swoje owce, leczy je i wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa, broni przed fałszywymi nauczycielami i przywódcami.

Dobry Pasterz jest bramą wiodącą do zbawienia. Mówi o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,6).

Jezus jest bramą również do naszego codziennego życia. Idzie przed nami, pokazuje bezpieczną drogę, prowadzi nas poprzez różne wydarzenia i sytuacje do Ojca w niebie.

Jezus jest bramą, której nie można ominąć. Trzeba przez nią przejść , trzeba przejść przez Jego życie, wraz z Maryją i z wielka ufnością. Idźmy więc za Jezusem, Jego śladami i wracajmy do pasterza i stróża naszych dusz (por 1P 2,21.25).

Kto słucha Jezusa i za Nim podąża, nie zabłądzi. Głos naszego Dobrego Pasterza słyszymy w Ewangelii, widzimy Go w dziełach miłosierdzia i spotykamy w wielu sytuacjach naszego życia.

Wchodzić przez bramę, przez Chrystusa znaczy: zaakceptować Jego styl życia i Jego sposób traktowania ludzi.

Jezus jest drogą i bramą do naszych bliźnich, do ich serc, w których mieszka Bóg. Tylko przez Jezusa możemy rozpoznawać obraz Boży w drugim człowieku oraz podobnie jak Dobry Pasterz, otoczyć go szacunkiem i troską (Papież Franciszek).

Jezus jest moim Pasterzem, woła mnie po imieniu i troszczy się o pokarm dla życia. Jezus jest moją drogą i moją bramą do domu Ojca.

Ciasna i wąska jest brama wiodąca do życia wiecznego.
Jednakże jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu,
aby przygarnąć i objąć cały świat.

Michael Fallon

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici