logo

2023-04-09 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Jest nowym sposobem życia oraz fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej. Jest przejściem do życia trwającego wiecznie.

Zmartwychwstanie Jezusa jest największym zwycięstwem nad grzechem, złem, śmiercią oraz nad tym wszystkim, co gnębi życie i czyni je mniej ludzkim.

Zmartwychwstanie jest najcenniejszym darem miłosiernego Boga dla całej ludzkości i dla każdego człowieka.

Orędzie Wielkanocnego Poranka rozbrzmiewa radosną wiarą, nadzieją i miłością, bo otworzyło się dla nas niebo. Fakt zmartwychwstania Chrystusa zapewnia nas, że naprawdę zostaliśmy odkupieni.

Z pustego grobu odchodzimy z radością, ponieważ Jezus żyje, jest z nami i działa pośród nas.

Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? To znaczy, że miłość Boga jest silniejsza od zła, jest silniejsza nawet od śmierci. To znaczy, że miłość Boga może przemienić nasze życie i sprawić, że pustynne obszary naszego serca zakwitną jak na wiosnę (Papież Franciszek).

W momentach zwątpienia, rozterki czy rozczarowania, przychodzi do nas Chrystus ze słowami pociechy: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Jezus żyje! Nie trzeba szukać Go w przeszłości czy wśród umarłych, lecz pośród nas, w naszym sercu, oraz we wszystkich sprawach i wydarzeniach codziennego życia.

Ostatnim doświadczeniem ludzkiego życia nie jest śmierć. Jest nim zmartwychwstanie, które zwycięża wszelkie zło, obmywa z grzechów, przywraca niewinność i radość.

Dzięki wierze i przyjaźni z Jezusem, możemy zmartwychwstawać duchowo w każdym czasie. Każde zwycięstwo nad grzechem, dokonane mocą Chrystusa, jest przejawem duchowego zmartwychwstania.

Pełni nadziei zaprośmy Zmartwychwstałego Pana do naszego życia jako Zbawiciela i naszego najlepszego przyjaciela. On jest zawsze przy nas, obdarza nas pokojem i mocą do życia zgodnego z Ewangelią - do radosnego pełnienia woli Bożej.

Prośmy Boga, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój. Módlmy się o pokój i miłosierdzie dla całego świata.

Moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra,      
co musi dokonywać się w naszym życiu codziennym

(Por. papież Franciszek).

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici