logo

2023-03-26 V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUA J 11, 1-45

Panie, gdybyś tu był

Grób Łazarza jest miejscem największego cudu Jezusa, który świadczy o władzy Boga nad śmiercią. Chrystus jest Zmartwychwstaniem i Życiem.

Przy grobie Łazarza, Jezus wzruszył się i zapłakał. Syn Boży bardzo głęboko przeżywał śmierć swojego oddanego przyjaciela oraz cierpienia Marty i Marii po stracie brata. W Betanii objawia swoje prawdziwe człowieczeństwo. Jest bliski, czuły, współczujący. 

Bóg, który płacze nad śmiercią przyjaciela, jest również z nami, jest w naszych obawach, troskach, niepokoju, cierpieniach. Kocha nas po ludzku. Kocha wszystkich ludzi.

Jezus przyszedł wskrzeszać do nowego życia. Jest Słowem Boga. Każdego zapewnia: Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

W Chrystusie jest życie, a życie jest światłością ludzi, której nie ogarniają ciemności ( por J 1,4). Jezus, jest życiem, jest darem Ojca dla świata. Jest to życie wieczne ofiarowane tym, którzy uwierzyli w Syna Bożego. Jest to życie, które nie uwalnia od śmierci fizycznej, lecz przemienia ludzkie bytowanie.

Ci, którzy żyli zgodnie z wolą Boga, zmartwychwstaną do nowego życia. Jezus powiedział: Kto słucha słowa Mojego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne. i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.( por. J, 5,24).

Innym aspektem dzisiejszej Ewangelii jest wartości przyjaźni. 

Jezus miał również przyjaciół, bardzo oddanych i wiernych. Wśród nich wymienić trzeba Łazarza i jego siostry Martę i Marię. W ich domu doświadczał ciepła rodzinnego, przeżywał chwile radości, pokoju i serdecznej troski.

Niech nasze ludzkie serca przemienią się w duchową Betanię, gdzie Jezus poczuje się jak w domu, gdzie może odpoczywać w atmosferze miłości i prawdziwej przyjaźni.

Prawdziwa przyjaźń z Jezusem jest zawsze głęboka , szczera, wierna , chroni od zła, wyzwala z egoizmu, lęku i uzależnień. Przyjaźń z Jezusem prowadzi we właściwym kierunku - do Ojca Niebieskiego.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia