logo

2023-03-19 IV Niedziela Wielkiego Postu

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU J 9, 1-41

Światło życia

W centrum Ewangelii na 4. Niedzielę Wielkiego Postu znajduje się Jezus i niewidomy od urodzenia. Chrystus przywraca mu wzrok. Poprzez ten cud Jezus objawia się jako światłość świata. 

W Starym Testamencie prorok Izajasz ukazuje Mesjasza jako wielkie światło przychodzące dla wszystkich ludzi (por. Iz 60, 1-3.19). Ukazuje Go również jako tego, który przywraca wzrok niewidomym (Por. Iz 35,5; 42,7; 29,18).

Św. Jan przedstawia Chrystusa jako światłość świecącą w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła (J 1,5).

Jezus zauważył człowieka niewidomego od urodzenia. Uzdrawia go, aby się na nim objawiły dzieła Boże.

Człowiek ten dotąd nie spotkał Chrystusa. Znał tylko Jego imię. Teraz zobaczył Jezusa - Światłość świata i daje o Nim świadectwo nazywając Go prorokiem (w.17), czcicielem Boga (w. 31),Synem Człowieczym i Panem (ww. 35-38).

Niewidomy przejrzał, zobaczył światło, uwierzył i oddał pokłon Jezusowi jako Bogu. Natomiast sąsiedzi i świadkowie tego wydarzenia, chociaż zainteresowali się tym cudem, pozostali duchowo ślepi.

Zwróćmy uwagę na reakcję tych ludzi. Nie dostrzegamy u nich radości z tego wielkiego dzieła dokonanego przez Jezusa, ani uwielbienia Boga za cudowny dar uzdrowienia cierpiącego, niewidomego człowieka.

Podobne sytuacje zdarzają się także w dzisiejszych czasach. Niektórzy, chociaż widzą, pozostają duchowo ślepi. Gdy dzieje się coś pozytywnego,  nie zauważają tego. Nie chcą poznać prawdy. Pozostają oporni, a nawet wrogo usposobieni wobec ewidentnego dobra. 

Niewidomy jest symbolem ludzkiej ślepoty duchowej tj. zniewolenia przez grzech, lekceważenia przykazań Bożych, obojętności wobec widzialnych znaków Boga w świecie, wśród ludzi oraz w życiu osobistym. Kto zamyka się na światło Jezusa, pozostaje w ciemności. Kto otwiera się na Jego światło, promieniuje radością i pokojem.

Dzisiejsza Ewangelia zachęca do refleksji nad naszym podejściem do wielkich dzieł Bożych widocznych w świecie, w naszych bliźnich oraz w naszym osobistym życiu.

Jakie jest moje serce, otwarte czy zamknięte dla Boga i dla ludźmi ? Otwierajmy się na światło Pana. On zawsze na nas czeka, aby nam pomagać i dać więcej światła (por. Papież Franciszek).

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Niech Pan da nam światłe oczy serca tak, abyśmy wiedzieli czym
jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących
na podstawie działania Jego potęgi
(por. Ef 1, 18-19).

 

                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici