logo

2023-01-29 IV Niedziela Zwykła

IV NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 5,1-12

Cieszcie się i radujcie,
ponieważ wasza zapłata wielka jest w niebie.
Mt 5,12

Jezus widząc tłumy, wszedł na górę i nauczał. Mówił o ludziach, których nazwał błogosławionymi czyli szczęśliwymi. 

Ubodzy w duchu są błogosławieni, ponieważ znają swoją ludzką biedę, grzechy, ograniczenia czy różnego rodzaju słabości i braki. Oni całą swą ufność pokładają w Bogu i liczą na Jego opatrzność i miłosierdzie. 

Bogaci mogą się stać również ubogimi w duchu, gdy nie przywiązują się do swoich dóbr, ale pomagają o innym i dzielą się z potrzebującymi.

Błogosławieni to ci, którzy cierpią i smucą się z powodu zła w świecie, nienawiści i przemocy. To ludzie, którzy cierpią z powodu własnych grzechów i nieprawości oraz ci, którzy współcierpią z innymi .

Ludzie cisi są błogosławieni, ponieważ bez rozgłosu czynią wiele dobra, służą ludziom i społeczeństwu.

Jezus błogosławi tych, którzy starają się o sprawiedliwość i prawdę nie tylko dla siebie, ale również dla innych.

Błogosławieni są miłosierni, oraz ludzie z czystym, szczerym, otwartym sercem, bez fałszu, udawania czy obłudy.

Błogosławieni to ludzie, którzy starają się o pokój najpierw w swoim sercu, którzy troszczą się o pokój w swoim środowisku, w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych, to ludzie, którzy likwidują spory i nieporozumienia.

Błogosławieństwo Chrystusa spoczywa na prześladowanych za przekonania religijne, za życie zgodne z Ewangelią, za dobre czyny czy za prawdę. To ci, którzy nie szukają zemsty.

Błogosławionym jest nawrócony grzesznik gdy odwraca się od zła i naprawia wyrządzone krzywdy.

Dla błogosławionych Bóg przygotował wielką zapłatę w przyszłym życiu. Do nich należy królestwo Boże i wieczne szczęście w domu Ojca.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Jezus uczy nas dostrzegać wokół siebie ludzi dobrych,
którzy pamiętają, pomagają, współczują, pocieszają, troszczą się i opiekują.
Dobro przychodzi do nas różnymi drogami.


                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici