logo

2023-01-22 III Niedziela Zwykła

III NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 4,12-23

Wielkie światło

Jezus rozpoczyna swoją zbawczą działalność w Galilei zamieszkałej także przez pogan (zob. Mt 4,15). Zaczyna swoją misję od nauczanie, wzywania do nawrócenia i powołania pierwszych uczniów.

Ciemności ludu galilejskiego, o których wspomina Ewangelia to liberalizm moralny oraz działanie złego ducha.

Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło. Jest nim Mesjasz, Jezus Chrystus, który idzie do pokoleń najbardziej zagrożonych, który szuka zagubionych, niesie im światło oraz dobrą nowinę, miłość i miłosierdzie.
Wielkie światło – to Syn Boży pełen Ducha i mocy, który uzdrawia, ocala, pomaga, ratuje uwalnia od złego i daje nowe życie.

Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie. (Mt 4,17)- Królestwo Boga.
Królestwo niebieskie, o którym jest mowa, nie oznacza miejsca, gdzie panuje Bóg. Jest raczej zbawczym działaniem Boga jako Króla. Gdy Jezus mówi, że nadchodzi królestwo niebieskie, ogłasza, że przychodzi do nas zbawienie.

Szczerą odpowiedzią człowieka na dar zbawienia jest powrót do Boga . Nawrócenie- METANOIA. Przemiana serca dokonuje się dzięki lasce Bożej . To jest działaniu Ducha Świętego w ludzkim sercu. Nawrócenie jest w nową, głęboką, bliską, serdeczną relację z Jezusem - Dawcą Nowego Życia.

Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem lecz codziennym stylem życia. Jest ciągłym odwracaniem się od ciemności i zwrotem w stronę światła, do Jezus Chrystus.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Każdego dnia potrzebujemy nawrócenia,
ponieważ stale nas coś oddala od Boga.
Gdy się nawracamy – królestwo Boże jest blisko nas.
(ks. Jan Twardowski)

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici