logo

2022-12-18 IV Niedziela Adwentu

IV NIEDZIELA ADWENTU Mt 1,18-24

 

Emmanuel – Bóg z nami

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje św. Józefa, którego Bóg zaprosił do zaakceptowania swojego zbawczego planu, oraz do osobistego w nim uczestnictwa.

Święty Józef pełni znaczącą rolę w przekazie św. Mateusza. Przyjmuje Jezusa jako swojego legalnego Syna. W ten sposób Jezus zostaje włączony do rodu Dawida. Zatem jest Synem Bożym przez dziewicze poczęcie. Jest też Synem Dawida przez adopcje. Józef spełnia nakaz Boga nadając Synowi Maryi imię Jezus, co znaczy - Jahwe zbawia. To imię identyfikuje Jezusa jako tego, który wyzwoli swój lud od grzechów.

Sprawiedliwy Józef, mimo własnego cierpienia, wątpliwości i obaw, całkowicie zaufał Bogu, który przez anioła, we śnie, objawił mu tajemnice dotyczące narodzin Jezusa.

Święty Józef jest człowiekiem głębokiej wiary i posłuszeństwa. Z ufnością spełnia niepojęte polecenie Boga. Bierze Maryję, swoją małżonkę do siebie, otacza Ją i Jezusa troskliwą opieką. Jest człowiekiem sprawiedliwym (w języku biblijnym – świętym ),.który ufa i wierzy w Boże obietnice nawet wtedy, gdy są one niepojęte, tajemnicze i trudne i niezrozumiałe. 

W Ewangelii Józef nie wypowiada ani jednego słowa. Ten milczący człowiek przemawia i uczy przykładem własnego życia, swoim odpowiedzialnym działaniem, serdeczną troską, całkowitym oddaniem i poświęceniem dla rodziny. Jego piękne postawy, cechy charakteru i wartości etyczne świadczą o wyjątkowej osobowości przybranego ojca Jezusa. Święty Józef jest wspaniałym wzorem dla każdego ziemskiego ojca.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami” (por. Iz 14,7: Mt 1,22-23).

Temat obecności Boga wśród nas pojawia się w Ewangelii często aż do ostatniego wiersza : Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20). Zatem- jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?... Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej ? (por Rz 8, 31.35).

Dzisiejszy fragment Ewangelii przekazuje nam dwie istotne prawdy teologiczne :

Dziewicze poczęcie Jezusa jest cudownym działaniem Ducha Świętego. Jest spełnieniem proroctwa Izajasza (14,7). Jezus Jest darem miłosiernego Boga dla wszystkich ludzi.

Święty Józef przyjmuje Jezusa jako swojego legalnego Syna. W ten sposób włączył Go do domu Dawida.

s. Boguchwała Kuras OSU

Święty Józefie, jak Bóg powierzył twojej opiece Swego Syna, tak my oddajemy się pod twoją,
pełną miłości opiekę. Czuwaj nad nami, bądź naszym orędownikiem u Syna Bożego.

 

                   

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici