logo

2022-12-11 III Niedziela Adwentu

III NIEDZIELA ADWENTU Mt 11, 2-11

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść…?

Trzecia niedziela Adwentu, zwana Gaudete, jest dniem radości, której źródłem jest Chrystus. Radość jest chrześcijańskim powołaniem i świadectwem, powiedział papież Paweł VI podczas audiencji w 1978 r. Radość jest także głównym przesłaniem dzisiejszych czytań biblijnych oraz modlitw, które zachęcają nas do praktykowania tej pięknej cnoty.

Niech się rozweselą; niech się radują; niech rozkwitają; niech śpiewają z radości i szczęścia. Odwagi! Nie bójcie się. Bóg sam przychodzi, aby was zbawić powtarza prorok Izajasz (por. Iz 35,1-6; zob. także Ps 146, 10).

Teksty z Nowego Testamentu nawiązują do misji Jezusa, zwłaszcza do Jego nauczania, uzdrawiania chorych oraz do licznych cudów (por. Mt 11,5-6). W działalności Jezusa spełniły się zapowiedzi proroków. Chrystus przyniósł całemu światu Radosną Nowinę .

Przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel jest główną postacią dzisiejszej Ewangelii. Z więzienia posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Czy Jan, który z tak wielkim przekonaniem wskazywał na Jezusa jako na przychodzącego Mesjasza, w więzieniu doświadcza wątpliwości, co do działalności cieśli z Nazaretu? 

Istnieją różne interpretacje tego ewangelicznego fragmentu. Na uwagę zasługuje wyjaśnienie egzegetów, którzy uważają, że uczniowie Jana mieli pewne wątpliwości co do misji Jezusa i potrzebowali umocnienie w wierze. Dlatego Jan posyła ich, aby osobiście zobaczyli Chrystusa i usłyszeli, co sam o sobie powie, by pokonali swoje wątpliwości i uwierzyli, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Jezus nie odpowiada wprost na ich pytanie. Odsyła ich z powrotem do Jana, aby przekazać mu co usłyszeli i co zobaczyli: Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, ubogim głosi się Ewangelie (por. Iz 29,18-19; 35,1-6,61,1). Fizyczne uzdrowienia są symbolem tego uzdrowienia, które przenika do głębi ludzkiej psychiki (Michael Fallon).

Autentycznym działaniem mesjańskim jest Jezusowy zwrot ku potrzebującym i biednym, ku tym, którzy słuchają i przyjmują Ewangelię.

Słowa i czyny Jezusa mają wzbudzić wiarę w Jego posłannictwo.

Błogosławiony jest ten, kto nie wątpi w Chrystusa.

Druga część dzisiejszej Ewangelii (w. 7-11) zawiera słowa Jezusa dotyczące Jana Chrzciciela, wielkiego, wyjątkowego proroka, którego misją było przygotowanie ludu na przyjście Zbawiciela.

s. Boguchwała Kuras OSU

Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana…
Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.


 

                   

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia