logo

2022-11-20 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

Chrystus jest Królem, ponieważ Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, i Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem (por. Ef 1, 20-22).

Jezus jest doskonałym, sprawiedliwym, kochającym Królem, suwerennym władcą, którego panowanie trwa wiecznie.

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju.

Władza Jezusa nie jest rozkazywaniem, lecz jest posłuszeństwem Ojcu, oraz wypełnianiem Jego zbawczego planu.

Jezus realizuje swoje królewskie panowanie przez miłość i bliskość względem każdego człowieka, przez zatroskanie Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, leczy zranione, szuka zaginione i sprowadza je do swojej owczarni (por. Ez 34).

Chrystus Król przebywa wśród bezdomnych, opuszczonych, biednych, skrzywdzonych, głodnych, zagubionych, upadłych. On nigdy nie korzysta ze swojej władzy dla osobistych interesów, lecz tylko, aby pomagać innym. 

Jego królowanie jest pokorną służbą, miłością i prawdą.

Aby przyjąć Chrystusa jako Króla i Pana, trzeba otworzyć drzwi swojego serca, drzwi naszych domów, świątyń, miejsc pracy i zaprosić Go by panował we wszystkich dziedzinach życia: osobistego, rodzinnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego (Por. Bp Andrzej Czaja).

Jezus, nasz Król, prowadzi nas właściwą drogą, uczy nas, pomaga nam i kocha nas nieskończoną miłością.

s. Boguchwała Kuras OSU

-------------------------------------------------------------------------

Święto Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił Pius XI Encykliką Quas Primas w1925r. aby przeciwstawić się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w owym czasie stawały się bardzo popularne. Encyklika ukazuje Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i wszechświatem.

 

                   

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici