logo

2022-10-02 - XXVII Niedziela Zwykła

27 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 17,5-10

Wiara czyni cuda

Dla ukazania mocy wiary w życiu człowieka, Jezus posługuje się symbolem małego ziarnka gorczycy, które dzięki swojej żywotnej sile, wyrasta na drzewo o wysokości 3-4 m.

Podobny proces zachodzi w życiu duchowym. Wystarczy bowiem mała wiara, a Bóg czyni wielkie rzeczy w świecie i w życiu człowieka. 

Drzewo morwowe jest tu również obrazem silnej wiary. Potrafi ono przetrwać na jednym miejscu około 600 lat, dopóki nie zostanie wykorzenione z gleby.

Wiara, umocniona łaską Bożą rozwija się, pogłębia i dojrzewa.

Dzięki wierze, sprawy niemożliwe stają się możliwe (por. Łk 1,37). Dzięki niej, wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4,13).

Wierzyć – znaczy pozwalać działać Bogu. Wiara głęboka, dojrzała i świadoma, wymaga wielkoduszności, cierpliwości oraz bezgranicznego zaufania Bogu.

Wiara nie uwalnia od zwykłych codziennych obowiązków ani nie ułatwia życia, lecz ukazuje cel, do którego dążymy. Chrystus jest zawsze z nami, towarzyszy nam, podtrzymuje i umacnia. Jest najlepszym przewodnikiem.

W drugiej części dzisiejszej Ewangelii Jezus podaje kilka zasad dotyczących wiary w pokornym służeniu. Dobrym wzorem żywej wiary jest ewangeliczny, pracowity sługa, który z zaufaniem i całkowitym oddaniem zaangażował się w sprawy swojego pana. Nie chwali się, nie wylicza swoich zasług, nie czeka na pochwały, podziękowania czy nagrody. Jego serce jest wolne od jakichkolwiek oczekiwań czy kompromisu. Po prostu wykonuje zlecone mu przez pana zadania.

Zwrot nieużyteczni słudzy” ma przypominać, iż bez pomocy Boga nie dokonamy niczego. W każdej sytuacji trzeba pamiętać, że „słudzy nieużyteczni jesteśmy. wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać (Łk 17,10).

Jezus Chrystus jest najdoskonalszym wzorem poświęcenia i służby, aż do oddania swojego życia.

Ja jestem wśród was jako ten, co służy (Łk 22,27) zapewnia nas Jezus także dzisiaj.

s. Boguchwała Kuras OSU

Stańmy przed Bogiem, naszym Ojcem z wiarą małą jak ziarnko.
On zaradź naszej ludzkiej biedzie i słabości, obdarzy mocą
przekraczającą nasze oczekiwania.

 

                   

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici