logo

2022-09-25 - XXVI Niedziela Zwykła

26 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 16, 19-31

Błogosławieni Miłosierni

 

Przypowieść opisuje styl życia bogacza i biednego Łazarza. 

Bogacz, zmarnował otrzymane od Boga dary. Bogactwo zaślepiło go i zamknęło w egoizmie używaniu, ucztach i zabawach. Dobrobyt oddalił go od innych ludzi, zwłaszcza od potrzebujących, ubogich, cierpiących, których nie dostrzegał, których lekceważył.

Porzucony Łazarz, biedny, chory i głodny, leżał pod bramą pałacu bogatego i czekał na odpadki z jego stołu. Ten jednak nie dostrzegał go i nie okazywał miłosierdzia. Łazarz, w sytuacji po ludzku biorąc beznadziejnej, zaufał Bogu i uwierzył w Jego pomoc. O jego wewnętrznym przekonaniu świadczy również imię. Łazarz znaczy Bóg pomaga.

Jest symbolem ludzi odrzuconych, niezauważanych, głodnych, chorych, opuszczonych, cierpiących.

Właściwa historia obu postaci z Ewangelii, zaczyna się po śmierci. Łazarz otrzymał nagrodę szczęśliwego życia wiecznego. Bogacz został odizolowany od Boga. 

Święty Paweł radzi bogatym: aby się nie pysznili, i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu który udziela nam wszystkiego obficie, byśmy z tego korzystali. Niech będą dobroczynni, niech się bogacą w dobre dzieła, hojnie rozdają i dzielą się z innymi. Tak oto gromadząc skarby na przyszłość, zapewniają sobie prawdziwe życie (1 Tm 6, 17-19).

Wejściem do wiecznego szczęścia, jest brama ludzkiego serca, przed którą Bóg położył różne, cenne dary: miłosierdzie, sprawiedliwość, dobroć serca, łagodność, życzliwość, pobożność, wiarę, wiedzę, ofiarność, bezinteresowną miłość oraz inne duchowe i materialne wartości. Kto otworzy bramę serca dla Boga i Jego darów, używając ich dla własnego pożytku oraz dla dobra bliźnich, otrzyma NAGRODĘ.

 Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mieście uczynili” ( Mt 25,40) mówi Jezus.

s. Boguchwała Kuras OSU

Nie odwracaj twarzy od żadnego biednego,
a nie odwróci się od ciebie Oblicze Boga.

Tb 4,7

                   

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici