logo

2022-09-11 XXIV Niedziela Zwykła

24 NIEDZIELA ZWYKŁA C  Łk 15,1-32

Ewangelia Miłosierdzia

Przypowieść o synu marnotrawnym jest jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

Przypowieści z 15. rozdziału skierowane są do faryzeuszy, którzy krytykowali Jezusa za Jego dobroć i miłosierdzie względem grzeszników i celników. Echo faryzejskiego podejścia do tej kategorii ludzi możemy znaleźć w złości starszego syna z powodu powrotu marnotrawnego, lecz nawróconego brata (ww. 28-30).

Młodszy syn chce maksymalnie i bez umiaru korzystać z życia. Opuszcza dom i wyrusza w dalekie strony gdzie żyje rozrzutnie, trwoniąc wyłudzony od ojca spadek. Gdy zrujnował swoje życie i znalazł się na samym dnie nędzy, zrozumiał, co stracił. Pełen żalu i skruchy wraca do ojca, który przyjmuje go z miłością, przebacza, okazuje miłosierdzie i przywraca utraconą pozycję i prawa syna.

Syn marnotrawny pokazuje jak można zerwać z grzesznym stylem życia i wrócić do przebaczającego Boga – do najlepszego Ojca.

Starszy syn, który pozornie żyje przykładnie, zgodnie z zasadami Prawa, jest pełen pretensji do ojca. Na powrót brata reaguje złością i gniewem. Nie akceptuje nawróconego brata, gardzi nim.

 Jest on symbolem nie tylko faryzeuszy, ale również tych, którzy za fasadą ostentacyjnej pobożności, ukrywają swoje ciemne strony.

Ojciec z przypowieści jest obrazem miłosiernego Boga; kocha obu synów, darzy ich czułością i serdeczną troska. Ojciec, który wychodzi na spotkanie powracającego, zaginionego dziecka wychodzi również, aby spotkać się z starszym, zagniewanym synem.

 Zaprasza swoich synów do radosnego życia, do świętowania, do wzajemnego zrozumienia i miłości.

Bóg Ojciec zawsze, z otwartymi ramionami, przyjmuje każdego, kto do Niego powraca. Pokornym i skruszonym sercem Bóg nie gardzi (por. Ps 51,19).

Miłosierdzie jest źródłem radości, ukojenia i pokoju; jest błogosławieństwem, dobrodziejstwem i zwycięstwem w naszym życiu.

Prośmy o łaskę rozpoznania naszego Boga: w jego przebaczeniu, w radości, w Jego miłosierdziu naszej nadziei.

Jeśli jesteśmy wdzięczni za miłosierdzie w naszym życiu, wówczas radością dla nas będzie świadczenie miłosierdzia względem innych. Miłosierdzie leczy pragnienia zemsty i łagodzi gniew. Przez miłosierdzie mamy udział w radości Jezusa.

Miłosierdzie jest bijącym sercem Ewangelii (Papież Franciszek) .

       

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia