logo

2022-09-11 XXIV Niedziela Zwykła

24 NIEDZIELA ZWYKŁA C  Łk 15,1-32

Ewangelia Miłosierdzia

Przypowieść o synu marnotrawnym jest jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

Przypowieści z 15. rozdziału skierowane są do faryzeuszy, którzy krytykowali Jezusa za Jego dobroć i miłosierdzie względem grzeszników i celników. Echo faryzejskiego podejścia do tej kategorii ludzi możemy znaleźć w złości starszego syna z powodu powrotu marnotrawnego, lecz nawróconego brata (ww. 28-30).

Młodszy syn chce maksymalnie i bez umiaru korzystać z życia. Opuszcza dom i wyrusza w dalekie strony gdzie żyje rozrzutnie, trwoniąc wyłudzony od ojca spadek. Gdy zrujnował swoje życie i znalazł się na samym dnie nędzy, zrozumiał, co stracił. Pełen żalu i skruchy wraca do ojca, który przyjmuje go z miłością, przebacza, okazuje miłosierdzie i przywraca utraconą pozycję i prawa syna.

Syn marnotrawny pokazuje jak można zerwać z grzesznym stylem życia i wrócić do przebaczającego Boga – do najlepszego Ojca.

Starszy syn, który pozornie żyje przykładnie, zgodnie z zasadami Prawa, jest pełen pretensji do ojca. Na powrót brata reaguje złością i gniewem. Nie akceptuje nawróconego brata, gardzi nim.

 Jest on symbolem nie tylko faryzeuszy, ale również tych, którzy za fasadą ostentacyjnej pobożności, ukrywają swoje ciemne strony.

Ojciec z przypowieści jest obrazem miłosiernego Boga; kocha obu synów, darzy ich czułością i serdeczną troska. Ojciec, który wychodzi na spotkanie powracającego, zaginionego dziecka wychodzi również, aby spotkać się z starszym, zagniewanym synem.

 Zaprasza swoich synów do radosnego życia, do świętowania, do wzajemnego zrozumienia i miłości.

Bóg Ojciec zawsze, z otwartymi ramionami, przyjmuje każdego, kto do Niego powraca. Pokornym i skruszonym sercem Bóg nie gardzi (por. Ps 51,19).

Miłosierdzie jest źródłem radości, ukojenia i pokoju; jest błogosławieństwem, dobrodziejstwem i zwycięstwem w naszym życiu.

Prośmy o łaskę rozpoznania naszego Boga: w jego przebaczeniu, w radości, w Jego miłosierdziu naszej nadziei.

Jeśli jesteśmy wdzięczni za miłosierdzie w naszym życiu, wówczas radością dla nas będzie świadczenie miłosierdzia względem innych. Miłosierdzie leczy pragnienia zemsty i łagodzi gniew. Przez miłosierdzie mamy udział w radości Jezusa.

Miłosierdzie jest bijącym sercem Ewangelii (Papież Franciszek) .

       

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici