logo

2022-08-21 XXI Niedziela Zwykła

21 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 13,22-30

Ciasna brama i trudna droga

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia (Mt 7,14).

Symbole: ciasna brama i wąska droga odnoszą się do radykalizmu życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami głoszonymi przez Chrystusa.

Na drodze do życia, wiecznego, Bóg umieścił informacyjne drogowskazy – przykazania, które wskazują właściwy kierunek i prowadzą wprost do bramy królestwa niebieskiego.

Człowiek, który idzie wskazanym przez Boskiego Prawodawcę szlakiem miłości Boga i bliźniego, przejdzie przez ciasną bramę do królestwa Bożego. 

Chociaż wąska jest brama do miasta Bożego, chociaż trudna jest droga, brama jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu (Michael Fallon).

Jezus zapewnia, że wielu radować się będzie szczęściem życia wiecznego, nie tylko Izraelici, lecz również ludzie ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, ludzie wszystkich narodów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Zbawiciela.

Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci (Jer 21,8) powiedział Pan. Wybór należy do człowieka.

Księga Powtórzonego Prawa zachęca do wyboru właściwej drogi życia: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i zatracenie. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, pełnić Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił (Pwt 30,15-17).

Nie zapominajmy o wiernej miłości Boga, który nie chce,
aby ktokolwiek zginął. Nie zapominajmy, że Jezus kocha każdego,
że właśnie On jest Bramą i Drogą

(por. M. Fallon).

       

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici