logo

2022-06-19 XII Niedziela Zwykła

12 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 9,18-24

A wy za kogo Mnie uważacie?

Pewnego dnia Jezus zapytał swoich uczniów:  A wy za kogo mnie uważacie?

Za Mesjasza Bożego, odpowiedział Piotr, w przeciwieństwie do powszechnej opinii ludzi, którzy uważali Jezusa za Jana Chrzciciela, Eliasza, albo dawnego proroka, który powrócił do życia.

Nazywając Jezusa Mesjaszem, Piotr wierzył, że Jezus jest Tym, na którego od dawna naród izraelski oczekiwał. Jest tym, który spełni oczekiwania i nadzieje Izraelitów.

Pytanie o tożsamość Jezusa jest aktualne od ponad dwu tysięcy lat.

Słowa, które kiedyś skierował Pan do swoich uczniów, odnoszą się również  do każdego z nas i przenikają do głębi serca. To jest pytanie bardzo osobiste, na które trzeba odpowiedzieć w kontekście własnego doświadczenia i własnej historii życiowej.

Odpowiedź powinna być jednoznaczna, wolna od teologicznych cytatów czy katechizmowych definicji. Jezus nie pyta o wiedzę, ale o relację.

Jeśli Jezus Syn Boży jest odpowiedzią na nasze marzenia, jeśli jest naszym Nauczycielem, który uczy jak kochać i żyć, który uczy o prawdziwej wolności i modlitwie, o Bogu i człowieku – wtedy jesteśmy gotowi, aby towarzyszyć Mu na drodze do Jerozolimy aż pod Krzyż. Wtedy zrozumiemy co znaczy być autentycznym uczniem Chrystusa  por. Michael Fallon).

Wyznawanie Chrystusa słowami
domaga się świadczenia o Nim również postępowaniem, czynami
oraz chrześcijańskim stylem życia.


s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici