logo

2022-06-12 Uroczystość Trójcy Świętej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi

Trójca  Święta – to jedna z największych tajemnic naszej wiary - Jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jezus, stając się człowiekiem, przybliżył nam podstawowe prawdy o Trójcy Świętej, której nie zdołamy do końca pojąć naszym ludzkim rozumem.

Ewangelia mówi o Bogu Ojcu, który jest Miłością, który jest u początku wszelkiego życia. Bóg jest dobry, serdeczny, pełen życzliwości i nieskończonego miłosierdzia wobec każdego człowieka. Bóg jest najlepszym, kochającym Ojcem, który akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, i przebacza każdemu grzesznikowi. 

W Jezusie Chrystusie, Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał pośród swojego ludu jako najlepszy brat, wierny, prawdziwy przyjaciel oraz Zbawiciel całej ludzkości.

Bóg działa przez Ducha Świętego, który poucza, oświeca, inspiruje, pomaga, ukazuje miłujące Serce Chrystusa i Jego Ewangelię, prowadzi właściwą, bezpieczną drogą   do domu Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Trójca Święta jest wzorem dla Kościoła, dla całego Ludu Bożego. W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W ten sposób wchodzimy w nadprzyrodzoną , wiecznie trwająca relację  z Najświętszą Trójcą: z Bogiem Ojcem, z Jezusem, naszym Zbawicielem oraz z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Chrystus powierza  swoim  uczniom szczególną misję - odpowiedzialne zadania głoszenia Dobrej Nowiny oraz apostolskie działania względem całej ludzkości: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem (por Mk 16,15n; Mt 28,19-20).

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, mimo naszej grzeszności,
pozostajemy w szczególnej, bliskiej relacji z Trójcą Najświętszą.
Święty Augustyn


s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici