logo

2022-05-22 VI Niedziela Wielkanocna

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA C J 14,23-29


 

Prawdziwy pokój

Słowa dzisiejszej Ewangelii są fragmentem z Wielkiej Mowy Pożegnalnej, wygłoszonej przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Przed odejściem do Ojca, Jezus przekazuje swoim uczniom oraz nam swój testament. Chrystus przygotowuje swoich uczniów na dzień rozstania, kiedy w postaci widzialnej nie będzie już przebywał na tym świecie, ale zapewnia ich o swojej szczególnej obecności: Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was (por. J 14,18). Odtąd Jezus będzie obecny pośród swoich uczniów w sposób duchowy – przez Ducha Świętego - Pocieszyciela. Użyty tu grecki termin Parakletos oznacza tego, który zachęca, pociesza, broni, doradza, poprawia, poucza, umacnia.

Duch Święty zstąpi na Apostołów, pouczy ich o wszystkim i przypomni wszystko, co Jezus powiedział oraz uzdolni ich do kierowania Kościołem.

Obietnicę, dotyczącą wszystkich ludzi, oznajmia Jezus słowami: Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. (J 14,23).

Wielka i wspaniała jest Boża miłość ! Bóg Ojciec i Jezus nasz Zbawiciel jest zawsze obecny wśród nas, a Duch Święty wspiera nas swoimi darami.

Miejscem zamieszkania Boga jest otwarte, ludzkie serce. Głęboka, szczera przyjaźń, serce, które troszczy się o innych, serce, które wierzy i kocha jest miejscem, gdzie Jezus czuje się jak we swoim domu. Szczególnym darem obecnego w nas Boga jest pokój, który mamy przekazywać naszym bliźnim, wspólnotom oraz ludziom znajdującym się wokół nas.

Pokój Jezusa, jest pokojem mesjańskim obiecanym przez proroków. Jezus jest Księciem Pokoju (Iz 9,6), jest Posłańcem, który ogłasza pokój tym, którzy są blisko, i tym, którzy są daleko (Iz 52,7; 57,19). Jest to pokój nowego, wiecznego przymierza (por Ez 37,26).

Pokój, jaki Chrystusa zostawia swoim uczniom oraz nam, nie uwalnia od zmartwień i licznych problemów życiowych, nie daje poczucia psychologicznego komfortu, nie jest sentymentalnym uczuciem, lecz jest wewnętrzną rzeczywistością, trwającą mimo różnych przeciwności i problemów światowych.

W tradycji biblijnej, pokój to nie tylko brak konfliktów, ale przede wszystkim jest szczęściem, pomyślnością, poczuciem bezpieczeństwa, błogosławieństwem, zgodą i zaufaniem wśród ludzi. Pokój jest syntezą obietnic Bożych, jakie staną się rzeczywistością w eschatologicznej przeszłości. Pokój Chrystusa pomaga do pogodnego, optymistycznego akceptowania codziennych trosk, dodaje odwagi i mocy do zmagania się z problemami i różnymi trudnościami - w duchu wiary i z ufnością w opatrzność Bożą.

Z tego powodu pokój, który daje Jezusa, jest inny niż ten, który oferuje świat (por. Rz 14,17; Dz 10,36).

 

Kto miłuje, ten słucha
Niech pokój Chrystusowy rządzi waszymi sercami
do którego, jako członkowie jednego ciała, zostaliście wezwani.
(por. Kol 3,15)

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici