logo

2022-04-24 Niedziela Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO C J 20,19-31

 

 

Pomimo zamkniętych drzwi, Jezus przychodzi i staje pośrodku przerażonych uczniów. Pokój wam! To są pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do Apostołów.

Chrystus przynosi pokój i przemianie ich strwożone, obolałe serca. Wyprowadza swoich uczniów z ciemności lęku do światła pokoju i radości zmartwychwstania.

Spotkanie z Jezusem i moc Jego pokoju natychmiast wyzwala Tomasza z niedowiarstwa. Radosny okrzyk: Tomasza Pan mój i Bóg mój, jest potwierdzeniem odzyskanej, mocnej wiary.

-----------------------------

Miłosierdzie jest źródłem radości i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. Miłosierdzie jest największym darem Boga, który wychodzi na spotkanie z nami.

Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy on patrzy szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie – to droga łącząca Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Papież Franciszek ).

W Piśmie Świętym, miłosierdzie jest kluczowym wyrażeniem określającym widzialne, konkretne działania Boga w historii zbawienia oraz w życiu człowieka. Dobroć Boga często oddala zasłużoną karą za niewierność i grzechy ludzkie. 

Bóg odpuszcza liczne winy, ratuje od zguby, wspiera swoimi łaskami, okazuje dobroć i miłosierdzie. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany (por. Ps 103(102); 146(145);147(146). To są niektóre konkretne określenia i przykłady działania miłosiernego Boga.

Jezus jest najlepszym obrazem miłującego Ojca. Jego słowa, znaki i cuda skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych, słabych, opuszczonych, wzgardzonych i cierpiących. Miłosierny Jezus czyta w ludzkich sercach i odpowiada na ich potrzeby.

Największym dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa i Jego chwalebne zmartwychwstania dla zbawienia wszystkich ludzi.

Przez Jezusa i w Jezusie, niewidzialny miłosierny Bóg, jest obecny w świecie, jest dostępny i blisko każdego człowieka. 

Największym, ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie. Jest ono również dla nas zadaniem, z którego nie można zrezygnować. Jest darem złożonym w nasze ludzkie, słabe ręce, aby dzielić się nim z innymi... Jak miłosierny jest Bóg wobec nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia, jedni wobec drugich (por. Papież Franciszek).

                                                                                                                                                          

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici