logo

2022-04-17 Wielkanoc

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO J 20,1-9

 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Jest nowym sposobem życia oraz fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej. Jest przejściem do życia trwającego wiecznie.

Zmartwychwstanie Jezusa jest największym zwycięstwem nad grzechem, złem, śmiercią oraz nad tym wszystkim, co gnębi życie i czyni je mniej ludzkim.

Zmartwychwstanie jest najcenniejszym darem miłosiernego Boga dla całej ludzkości i dla każdego człowieka.

Chodźmy dzisiaj z Piotrem i Janem do pustego grobu. Zobaczymy w nim tylko płótna i zwiniętą chustę z głowy Jezusa, leżącą oddzielnie. Tam nie ma już Jezusa, ponieważ zmartwychwstał. Jezus żyje i jest wśród nas. Orędzie Wielkanocnego Poranka rozbrzmiewa radosną wiarą, nadzieją i miłością, bo otworzyło się dla nas niebo. Fakt zmartwychwstania Chrystusa zapewnia nas, że naprawdę zostaliśmy odkupieni.

Z pustego grobu odchodzimy z radością, ponieważ Jezus żyje, jest z nami i działa pośród nas.

W momentach zwątpienia, rozterki czy rozczarowania, przychodzi do nas Chrystus ze słowami pociechy: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ? Jezus żyje ! Nie trzeba szukać Go w przeszłości czy wśród umarłych, lecz pośród nas, w naszym sercu, oraz we wszystkich sprawach i wydarzeniach codziennego życia.

Ostatnim doświadczeniem ludzkiego życia nie jest śmierć. Jest nim zmartwychwstanie, które zwycięża wszelkie zło, obmywa z grzechów, przywraca niewinność i radość.

Dzięki wierze i przyjaźni z Jezusem, możemy zmartwychwstawać duchowo w każdym czasie. Każde zwycięstwo nad grzechem , dokonane mocą Chrystusa, jest przejawem duchowego zmartwychwstania.

Pełni nadziei zaprośmy Zmartwychwstałego Pana do naszego życia jako Zbawiciela i naszego najlepszego przyjaciela. On jest zawsze przy nas, obdarza nas pokojem i mocą do życia zgodnego z Ewangelią - do radosnego pełnienia woli Bożej.

Prośmy Boga, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój. Módlmy się o pokój dla całego świata.

                                                                                                                      

Moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra,      
co musi dokonywać się w naszym życiu codziennym

(Papież Franciszek)

                                    

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici