logo

2022-04-10 VI Niedziela Wielkiego Postu

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

 


Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa jest pamiątką triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jest także niedzielą rozpoczynającą tydzień cierpień Syna Bożego.

W męce i śmierci Jezusa widzimy Boga wydanego w ręce złych ludzi, bezbronnego, słabego, upokorzonego, wyśmianego, biczowanego, okrutnie traktowanego.

Jezus nie skorzystał ze swojej boskiej mocy, aby się bronić czy w cudowny sposób zejść z krzyża i pokonać swoich wrogów. Jezus przyjął wszystkie cierpienia dla zbawienia ludzkości.

Syn Boży wziął na siebie cierpienia, zmagania, nieprawości i grzechy wszystkich ludzi. Oddał swoje życie, aby przebaczyć, uwolnić z mocy zła i pojednać grzeszników z miłosiernym Bogiem, najlepszym OJCEM.

Dla wierzących krzyż nie tylko kojarzy się z cierpieniem czy karą za popełnione grzechy. Krzyż, przede wszystkim, mówi o kochającym, miłosiernym Bogu, który przebacza i wyzwala od wszelkiego zła.

Na całym świecie ludzie cierpią. Otwierają przed Bogiem swoje obolałe, zranione, często samotne serca błagając o miłosierdzie.

Bóg, który jest najlepszym Ojcem, słyszy wołania swojego biednego, cierpiącego, samotnego, ziemskiego dziecka. Jest przy nim, pomaga i wspiera potrzebnymi łaskami. 

Jezus otwiera przed cierpiącym perspektywy przyszłego wyzwolenia i wiecznego szczęścia , jakiego ten świat nie może zapewnić. Jednakże cierpienie pozostaje tajemnicą, której w pełni nie zrozumiemy na tym świecie.

Oprócz Jezusa, ukrzyżowano też dwóch zbrodniarzy. Nie zależnie od tego, jakimi byli bandytami, Jezus umiera pośród nich, w solidarności z wyrzutkami społecznym i kryminalistami.

Umierając na krzyżu, Chrystus zatroszczył się również o nas. Nie pozostawił nas sierotami, ale dał nam Matkę, swoją Matkę, która wszystko rozumie, sercem obejmuje każdego z nas i jest z nami w każdy czas., zwłaszcza gdy cierpimy.           

Śmierć Jezusa na krzyżu jest największym zwycięstwem nad mocami ciemności i zła.

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia