logo

2022-03-20 III Niedziela Wielkiego Postu

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C Łk 13.1-9

 


Jeśli się nie nawrócicie...

Niekiedy twierdzi się, że cierpienia, nieszczęścia, tragedie czy katastrofy są karą Bożą za grzechy. Dzisiejsza Ewangelia mówi o Galilejczykach zabitych przez Piłata, oraz innych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam (por. Łk 13,1-6). Niektórzy kojarzyli to nieszczęście z karą Bożą za grzechy ofiar tej zbrodni. Relacja o tym wydarzeniu, nie wspomina o żalu czy współczuciu względem pokrzywdzonych. Natomiast pojawia się osąd i wyrok. Ofiary tej tragedii uważa się za grzeszników zasługujących na karę. Żydzi wierzyli, że wszelkie cierpienia czy jakiekolwiek inne doświadczenia są konsekwencją ludzkich grzechów.

Jezus odrzuca tego rodzaju interpretację. Tłumaczy, że ci, którzy zginęli nie byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei czy Jerozolimy. Nie zasłużyli na tak okrutną karę.

Chrystus nie pozwala osądzać, ani potępiać dotkniętego nieszczęściem człowieka. Nie wszystkie cierpienia są karą. Istnieją cierpienia niezasłużone oraz cierpienia, które pozostają tajemnicą. Ludzkie tragedie, dramaty, choroby, kataklizmy mogą też być znakami czasu, przez które Bóg przemawia i wzywa do nawrócenia.

Jezus opowiedział przypowieść o drzewie figowym, które zasługiwało na wycięcie, ponieważ nie wydawało owoców, mimo że z natury swej było bardzo produktywne. 

Dla uratowania tego drzewa, przypowieściowy ogrodnik daje mu szansę , to jest - określony czas na wydanie owoców gdyż wierzył, że odpowiednia pielęgnacja umożliwi owocowanie.

Nieskończenie miłosierny Bóg, daje człowiekowi czas na nawrócenie i przemianę serca. Jako najlepszy Ojciec chce zbawić każdego.

Jest to czas łaski ofiarowany nam, aby żyć i wydawać owoce dobrych czynów. Gdy człowiek zawodzi, podobnie jak przypowieściowe drzewo figowe, Jezus daje niejedną szansę na powrót do Ojca. 

                                       

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici