logo

2022-03-13 II Niedziela Wielkiego Postu

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C Łk 9, 28-36

 


To jest Mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie

Opis Przemienienia Jezusa na Górze Tabor przypomina scenę ze Starego Testamentu gdy, na Górze Synaj, Bóg objawił się Mojżeszowi i przemawiał do niego z obłoku (por. Księga Wyjścia , rozdział 24 oraz 34).

Jezus, Nowy Mojżesz, wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy zmienił się w boskim, nadprzyrodzonym świetle przenikającym również Jego szaty.

Biała, lśniąca szata Chrystusa podczas przemienienia, jest zapowiedzią naszej przyszłości w niebie. Pewne wyjaśnienia można znaleźć w literaturze apokaliptycznej, gdzie w białe szaty odziani są aniołowie oraz zbawieni, podobnie jak w Apokalipsie św. Jana (por. Ap 7,9.13; 19,4).

Piotr, Jakub i Jan byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Bóg pozwolił, aby przez krótka chwilę oglądali przemienionego Jezusa w chwale i uczestniczyli w eschatologicznej przyszłości, w przemienionym nowym świecie. 

To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie  (Łk 9,35, por. Łk 3, 22) , odezwał się głos z nieba. To są słowa samego Boga skierowana nie tylko do Apostołów, ale również do wszystkich ludzi na całym świecie.

Chrystus zaprasza każdego człowieka na szczyt wysokiej góry - na miejsce pokoju, radości, szczęścia, miłości i odpoczynku. Przebywanie z Jezusem jest z pewnością wspaniałym przeżyciem. Atmosfera czystego, górskiego powietrza, bliskość, Pana i ciepło Jego boskiego serca umacnia i pomaga wiernie wytrwać w miłości i służbie Bogu i ludziom.

Jednakże trzeba zejść ze szczytów kontemplacji w dolinę codziennego trudu, do pracy, do różnego rodzaju trudności czy doświadczeń.

Obecność Zbawiciela, Jego słowa, oraz łaska Boża są jasnym światłem w naszych szarych, zwyczajnych dniach i prowadzą nas właściwą drogą do celu.

Przemienieni Bożą łaską, napełnieni Jezusową miłością, dobrocią, wiernością i miłosierdziem, możemy pokonać poważne problemy i trudy codziennej rutyny.

                                              

Niezwykłe przeżycia trzech Apostołowi na górze, trwały tylko przez moment.
Nasz TABOR w niebie, w domu Ojca, nigdy się nie skończy.

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici