logo

2022-02-02 Święto Ofiarowania Pańskiego

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Łk 2,22-40

 


Znak, któremu sprzeciwiać się będą

W Świątyni jerozolimskiej, w miejscu spotkania z Bogiem, dokonuje się publiczne ofiarowanie Jezusa Bogu Ojcu. 

Ewangeliczna relacja świadczy o wierności Maryi i Józefa w przestrzeganiu Mojżeszowego Prawa dotyczącego oddania Bogu pierworodnego syna. Dostrzegamy również ich otwartość na prorocze słowa Symeona.

W tym czasie Symeon, człowiek pobożny i sprawiedliwy oraz prorokini Anna, przybyli do świątyni jako przedstawiciele wiernego ludu, aby uczcić Mesjasza Pańskiego (Łk 2,26).

Po radosnych słowach skierowanych do Jezusa, Symeon przepowiada Jego odrzucenie przez własny naród oraz udział Maryi w bólu i cierpieniu Syna Bożego.

Jezus zaniesie światło całemu światu, lecz posłannictwo swoje realizować będzie w ciemności Krzyża. Chrystus jest bowiem znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.

Sprzeciw człowieka wobec Boga pojawiał się w prawie wszystkich epokach. Obecnie, w szczególny sposób, jest widoczny w lekceważeniu i odrzucaniu Prawa Bożego oraz wartości chrześcijańskich.

Ignoruje się Jezusa, który pragnie uwolnić każdego człowieka z błędów i grzechów. Często zapomina się o Jego zbawczej miłości.

Sprzeciw wobec Jezusa godzi również w Jego Matkę i rani Jej serce jak ostry miecz.

Mimo sprzeciwu, ciemności i zniewoleń, Jezus jest Światłem dla każdego człowieka, ponieważ jest miłosiernym Zbawicielem zwyciężającym wszelkie zło.

                                                  

 

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia