logo

2022-01-23 III Niedziela Zwykła

3. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 1,1-4. 4,14-21

 


Dziś spełniły się słowa Pisma

Duch Pański spoczął na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Iz 61,1n. 58,6)

Zwróćmy uwagę na działalność Jezusa w Galilei. Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od pierwszego wystąpienia w synagodze w Nazarecie. Powyższy mesjański tekst z Księgi Izajasza, Jezus zastosował do siebie oraz do swojej zbawczej misji.

Duch Boży posłał Jezusa, aby niósł ubogim dobrą nowinę. Ubodzy, to ludzie, którym brakuje środków dla zaspokojenia swoich naglących potrzeb życiowych, którzy bezgranicznie ufają Bogu i wierzą w Jego ojcowską, niezawodną opatrzność. Jezus słyszy ich wołanie. Przychodzi, aby wprowadzić sprawiedliwe Boże panowanie na ziemi.

Przychodzi, aby więźniom głosić wolność, przywrócić wzrok niewidomym i wyzwolić uciśnionych. Jezus przychodzi, aby wyzwolić ludzi z grzechów oraz uleczyć ślepotę umysłu i serca. Zbawiciel  objawia prawdę o Bogu, uczy jak odpowiadać na Boże działania, jak postępować, aby się zbawić.

Misją Chrystusa jest kształtowanie nowej ery, ery wolności i zbawienia dla całej ludzkości.

W homilii Jezusa, wygłoszonej w synagodze, występuje bogate w znaczenie słowo: Dziś. Jest ono również obecne w działalności Jezusa, w przepowiadaniu dobrej nowiny, w licznych spotkaniach z różnymi ludźmi.

Jezusowe d z i ś odnosi się także do każdego z nas – tu i teraz. Dzisiaj Chrystus przychodzi do nas w Ewangelii, w różnych ludziach, wydarzeniach i znakach. Dzisiaj przynosi nam dobrą nowinę. Jezus jest zawsze blisko nas.

                                                   

Dzięki litości serdecznej Boga naszego, 
z  wysoka  Wschodzące Słońce  nas nawiedzi,
by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają

Łk 1,78-79

 

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici