logo

2022-01-16 II Niedziela Zwykła

2 NIEDZIELA ZWYKŁA C J 2,1-11

 


Zróbcie wszystko cokolwiek Bóg wam powie

Tradycyjnym, ważnym zwyczajem Izraelitów była obfitość wina zwłaszcza na uczcie weselnej. Deficyt tego napoju uważano za wstyd i hańbę.

W Kanie Galilejskiej, na uczcie weselnej, zabrakło wina dla zaproszonych gości. 

Kłopotliwą, trudną sytuację zauważyła Maryja. Pośpieszyła z pomocą. Swoim wstawiennictwem u Jezusa, uratowała nowożeńców od przykrych konsekwencji, oskarżeń, pretensji, czy pomówień. 

W Kanie Galilejskiej Jezus uczynił pierwszy cud przemieniając wodę w wino. Kłopotliwa, trudna sytuacja z powodu braku wina, przemieniła się w radosne ucztowanie. 

Wydarzenie w Kanie Galilejskiej ukazuje Maryję jako kochającą, troskliwą przewidującą, opiekuńczą Matkę. 

Na szczególną uwagę zasługują również Jej słowa skierowane do sług: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (Jezus).

Gdyby wystarczyło wina na uczcie w Kanie Galilejskiej, nie byłoby tego cudu, nie byłoby tej wspaniałej przemiany wody w najlepsze wino. 

W Kanie Galilejskiej ukazała się wstawiennicza, troskliwa, macierzyńska rola Maryi w zbawczej misji Jezusa Chrystusa.

W Kanie Galilejskiej objawiła się miłość Boga, który przemienił trudną sytuację w radość.

Wino, symbol dawnego Prawa i judaizmu, wyczerpało się. Stągwie napełnione wodą, Jezus przemienił w najlepsze wino - w Nowe Prawo  łaski i miłości, miłosierdzia i przebaczenia.

Pod pewnym względem, K a n a pojawia się również w naszym życiu, zwłaszcza gdy serca są puste, albo wypełnione zbytnimi troskami, daremnym trudem i różnymi ludzkimi problemami. Jezus przemienia nasze serca i napełnia je swoimi bożymi darami, napełnia je swoim życiem.

Papież Franciszek zauważył, że nowe wino jest symbolem radości, szczęścia, miłości i obfitości tego, czego potrzebujemy. Jednak dzisiaj w wielu rodzinach zabrakło tego wina z powodu osamotnienia, bezrobocia, chorób oraz wielu innych trudności.

Gdy przeżywamy różnego rodzaju doświadczenia, czy ograniczenia, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Maryja jest zawsze przy nas i wspiera nas. Obecność Jezusa i Maryi w naszym życiu, może sprawić, że nasze serca oraz rodziny będą szczęśliwe i pełne pokoju.

Jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, Maryja zwraca się również do nas ze słowami: Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam Jezus.

Pozwólmy Jezusowi działać. On napełni nasze puste stągwie żywą wodą, przemieni nasze słabości i troski w najlepsze wino: w radość, miłość, pokój i szczęście wiecznie trwającej uczty w domu naszego Ojca w niebie.

W doczesnym ziemskim życiu towarzyszy nam troskliwa, czuwająca, kochająca Matka – Maryja. W każdej sytuacji możemy na Nią liczyć. Ona nas nigdy nie zawiedzie.

  

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici