logo

2021-12-25 Uroczystość Bożego Narodzenia

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

   

Pan jest blisko

Ponad dwa tysiące lat temu, Bóg w osobie Jezusa opuścił swój tron w niebie i narodził się w Betlejem jako człowiek - Jezus.

Każdego roku, na całym świecie, ludzie zatrzymują się na chwile, aby w różny sposób uczcić niezwykłe wydarzenie - wielki Dzień Bożego Narodzenia. 

W tym szczególnym czasie wszędzie -w każdym domu i w ludzkim sercu  rozbrzmiewa Dobra Nowina: Bóg tak nas umiłował, że w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na świat. Narodził się nam Zbawiciel Jezus Chrystus, aby nas odkupić i wyzwolić od wszelkiego zła.

Dzień Bożego Narodzenia jest również naszym osobistym spotkaniem ze Zbawicielem w mizernej grocie betlejemskiej. Syn Boży przyszedł na świat w środowisku bardzo ubogim, wśród ludzi biednych, cierpiących, samotnych  pogardzanych zagubionych czy odrzuconych.

Chrystus przychodzi do każdego człowieka z dobrą, radosną nowiną o zbawieniu, przychodzi z nadzieją i pokojem, aby rozproszyć ciemności i smutki ludzkiego serca.

Ten świąteczny czas jest dobrym momentem dla weryfikacji naszej postawy wobec Jezusa.  

Za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Kim jest Jezus dla mnie?

Jakie miejsce zajmuje w moim sercu, w moich szarych, codziennych obowiązkach, w moich relacjach międzyosobowych?  

Kontemplując Dzieciątko leżące w żłobie, pomyślmy również o wielu innych dzieciach cierpiących z powodu biedy w różnych regionach świata. Pomyślmy o dzieciach niechcianych, odrzuconych, o dzieciach, które nie przeżyły  z powodu braku miłości, opieki i troski.

Pamiętajmy też o tych, którzy cierpią, którzy czekają na pomoc, na  dobre słowo czy współczucie.

Niech spotkanie z Jezusem otworzy ludzkie serca na potrzeby drugiego człowieka.

      

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici