logo

2021-12-12 III Niedziela Adwentu

III NIEDZIELA ADWENTU C Łk 3,10-18; Flp 4,4-7

   

Radujcie się zawsze w Panu

Trzecia Niedziela Adwentu, jest dniem radości, ponieważ wspominamy i przeżywamy na nowo zbawcze przyjście Jezusa na świat. Uroczystość ta również kieruje nasze myśli do innego dnia – do powtórnego przyjścia Chrystusa na sąd ostateczny.

Bóg, poprzez teksty liturgiczne, wzywa nas do radości, aby w ludzkiej egzystencji, pełnej cierpienia, bólu i rozczarowania, pojawiła się również nadzieja i radość.

Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się (Flp 4,4). Św. Paweł mówi o szczególnej radości – o radości w Panu. Jest to radość duchowa – owoc wiary w Jezusa, radość trwała, ufna pełna pokoju. Radość w Bogu i od Boga pomaga przetrwać liczne przeciwności życiowe i cierpienia.

Prawdziwa radość nie zależy od zewnętrznych okoliczności, lecz od osobistej relacji człowieka z Bogiem. Nie znaczy to, że nigdy nie doświadczymy żadnego bólu, rozczarowania czy niepowodzenia. Lecz, mimo różnego rodzaju doświadczeń, przemijających emocji i problemów, nie załamujemy się, wierzymy, ufamy i wiernie służymy Panu Bogu. 

Radość jest mocnym przekonaniem o miłości Boga oraz o Jego obecności i Jego działaniu w naszym życiu. Z Serca Jezusa czerpiemy moc, dlatego możemy radować się i trwać w pokoju w każdym czasie.

Teilhard de Chardin mówi, że radość jest najgłębszą manifestacją obecności Boga w świecie i w życiu człowieka.

Kiedyś ludzie pytali Jana Chrzciciela: Co mamy czynić? Pytanie to jest zawsze aktualne. Odpowiedź, również dzisiaj, jest prosta i konkretna: Zerwijcie z grzechami. Odrzućcie znieczulicę i obojętność względem potrzebujących. Dzielcie się z innymi, szczególnie z biednymi i opuszczonymi. Otwórzcie wasze serca dla Jezusa i dla każdego człowieka. Bądźcie miłosierni.

Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie,
Mocarz, który zbawia.
Por. So 3,14nn

             

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia