logo

2021-12-08 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

   

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

W odwiecznym zbawczym planie Boga Maryja była przeznaczona do spełnienia specjalnej misji jako Matka Jezusa. Wypadało więc, aby była wyróżniona szczególną godnością i specjalnym przywilejemwolności od wszelkiego grzechu osobistego, czyli Niepokalanie Poczęta. Jako „łaski pełna”, Maryja w swej wierze, odpowiedziała w pełni na wezwanie Boga.

Tak nauczał już w XIII wieku Duns Szkot, wielki teolog i filozof franciszkański (1266- 1308).

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 8. Grudnia 1854 r. przez Papieża Piusa IX.

Teksty biblijne dzisiejszej uroczystości nawiązują do ewangelicznej sceny Zwiastowania ( Łk 1, 26-38): Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z domu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:

Raduj się, Pełna łaski, Pan z Tobą.

Tajemnica Wcielenie stanowi w dziejach ludzkości wypełnienie obietnicy danej ludziom przez Boga po grzechu pierworodnym, po pierwszym grzechu, którego skutki obciążają wszystkich potomków Adama i Ewy (por. Rdz 3,15).

Z woli Boga, Maryja otrzymała szczególną misję w historii zbawienia, którą zaakceptowała poprzez swoje FIAT. Została Matką Syna Bożego, Zbawiciela, który przychodzi na świat, aby zwyciężyć zło. Jej Boże macierzyństwo ma niezwykłe znaczenie w realizacji dzieła zbawienia. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, aby nas, grzeszników, pojednać z Bogiem. Jezus stał się człowiekiem, abyśmy poznali nieskończoną miłość Ojca Niebieskiego.

Maryja nosi w sobie majestat łaski jaką obdarzył Ją Ojciec. Łaska ta świadczy o niezwykłej wielkości i piękności całej Jej ludzkiej istoty. W ten sposób Maryja pozostaje na zawsze, wobec całej ludzkości, niezmiennym znakiem Bożego wybrania.

Matka Chrystusa została włączona do walki ze złem aż do ostatecznego zwycięstwa dobra. Jest też niezawodnym znakiem nadziei dla całej ludzkości (por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater).

Maryje jest zawsze z nami, może nas przemienić i ofiarować nam nowe życie. Czcijmy, chwalmy, kochajmy i oddajmy hołd Jej jedynej godności… Ale, mimo wszystko, pozostaje Ona jedną z nas (K. Rahner).

                                               

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia