logo

2021-11-28 I Niedziela Adwentu

I NIEDZIELA ADWENTU

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

   

Adwent przypomina nam o bliskości królestwa Bożego. Jest to  czas oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa. 

Jezus posługuje się tradycyjnymi żydowskimi symbolicznymi opisami przyszłego sądu Boga nad światem. Na niebie pojawią się znaki ostrzegawcze, zapowiadające Bożą interwencję w porządek kosmosu. 

Łukasz opisuje reakcję ludzi na pojawiające się zjawiska. Dla niektórych Paruzja będzie smutnym i przerażającym dniem , ponieważ nie przygotowali się na spotkanie z Jezusem. Paruzji towarzyszyć będą różne zaburzenia kosmiczne i kataklizmy. Dla wiernych Bogu, będzie to czas nadziei i radości.Do nich skierowane są słowa Jezusa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupieni (Łk 21,28)..

Ewangelia zachęca do czuwania, do wytrwałej modlitwy, do umocnienia wiary i nadziei, aby serca  nasze były  czyste i gotowe na uroczyste, radosne przyjście Pana (por. Mt 25,1-13).

W tym dniu pojawi się wspaniały znak na niebie – Syn Człowieczy nadchodzący w obłoku z mocą i wielką chwałą ( Dn 7,13,-14). Wtedy prawdziwi czciciele  wierni Bogu, wzywający jego Imienia, będą zbawieni ( por . J 1,3-5).

Łukasz mówi o sądzie Bożym jako o zbawieniu. Ci, którzy żyli zgodnie z Ewangelią, nie muszą się lękać sądu. Oni dostąpią zbawienia.

Jednakże, nikt nie zna dnia ani godziny powrotu Pana (Mt 13,32), dlatego trzeba się przygotować do tego decydującego spotkania z Bogiem przez zerwanie z tym, co obciąża serca ludzkie, co przykuwa do ziemi i oddala od Boga. Jezus zachęca również do czuwania i do modlitwy, aby w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem.

Każdy, w swoim życiu przeżywa własny adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny i bolesny. Pojawiają się znaki, które poprzez rożne okoliczności czy wydarzenia wskazują na obecność Jezusa, który nas zauważa, troszczy się o nas i uczestniczy we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Mk 1,15

 

                                              

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici