logo

2021-11-14 XXXIII Niedziela Zwykła

33 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 13, 24-32


   

Chrystus przybędzie z wielką mocą i chwałą

Dzisiejszej Ewangelii mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa, co może nastąpić w każdej chwili, chociaż o dniu owym  i godzinie nikt nie wie, tylko sam Bóg wie.

Święty Marek, w relacji o sądzie ostatecznym, posługuje się opisem  katastrofy oraz przerażających znaków z wyroczni Izajasza (VIII wiek przed Chrystusem). Przestrogi proroka dotyczą Babilonu, który uważano za symbol mocy i  buntu względem Boga (por. 13,6-10.13; 34,4).

Opisów tych nie należy rozumieć  dosłownie, chociaż nie można wykluczyć pewnego udziału wszechświata w przygotowaniu na powtórne przyjście Chrystusa na sąd ostateczny.

W języku prorockim cudowne zjawiska kosmiczne służą do ukazania potężnych interwencji Boga. Nie trzeba zbytnio koncentrować się na szczegółowych objaśnieniach apokaliptycznych znaków końca świata, lecz całym sercem zaufać Bogu, czuwać i przygotować się na spotkanie z Bogiem w dniu Paruzji. Potrzebna jest silna wiara  i wytrwałość, zwłaszcza podczas  prześladowania.

Jezus powróci, aby nas ocalić. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba (Mk 13,27) - Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mk 13,13).

Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli (1 Tes 5,8-10).

Ewangelia zachęca nas do oczekiwania na powrót Jezusa z ufnością i radością. MARANA THA!

 

Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Łk 21,28   

                                                              

 

                                              

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici