logo

2021-10-31 XXXI Niedziela Zwykła

31 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 12, 28-34


   

Najważniejsze przykazanie

Żydowscy nauczyciele obliczyli, że w całym Prawie jest 613 przykazań (248 nakazów oraz 365 zakazów), lecz wielokrotnie sami spierali się o hierarchię tych przepisów.

Z tej wielkiej liczby, Jezus wybrał tylko dwa przykazania dotyczące miłości Boga i miłości bliźniego oraz uznał je za najważniejsze. W rzeczywistości, Chrystus połączył te dwa przykazanie, gdyż miłość Boga wyraża się poprzez miłość bliźniego.

Gdy uczony w Piśmie zapytał, które przykazanie jest najważniejsze, Jezus odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych ( por. Pwt 6, 4-5; Kpł 19,18).To znaczy, że wszystkie przepisy Prawa można ująć w terminach miłości Boga i miłości bliźniego. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego.

Wyrażenia: serce dusza, umysł, moc, nie odnoszą się do poszczególnych organów ludzkiego ciała, lecz dotyczą umiłowania Boga całą swoją osobowością - wszystkim, co posiadamy i kim jesteśmy.

Papież Benedykt XVI powiedział, że przykazanie miłości nie jest nakazem, lecz zaproszeniem do życia w blasku odwiecznej miłości Boga.

Miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego ( por.Rz 5,5). Jest to miłość, która powraca do Boga oraz od Niego do każdego człowieka, ponieważ Bóg kocha wszystkich ludzi.Duch Święty uzdalnia nas do wielkodusznej odpowiedzi - do umiłowania Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego.

Ci, którzy żyją w głębokim zjednoczeniem z Bogiem, wypełniają przykazanie miłości.

Święty Paweł mówi: nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnia Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa (por Rz 13, 8-10. Więcej szczegółów dotyczących miłości bliźniego można znaleźć w rozdz. 12-15)

Miłować Boga i bliźniego daleko więcej znaczy niż wszystkie ofiary i całopalenia, podsumowuje uczony w Piśmie, rozmówca Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.

Jezus zaprasza każdego chrześcijanina
do weryfikacji swojej miłości Boga i miłości bliźniego.

 

                                              

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici