logo

2021-07-18 XVI Niedziela Zwykła

15 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 6,30-34

   

Relaks

Krótki fragment dzisiejszej Ewangelii ukazuje dobroć i troskę Zbawiciela o swoich uczniów, którzy wrócili z wypraw misyjnych. Apostołowie opowiadali Jezusowi o swoich wrażeniach, o tym wszystkim co zdziałali i czego nauczali.

Chrystus dobrze znał trud odpowiedzialnej pracy apostolskiej i zmęczenie. Doskonale rozumiał wyczerpanych i zmęczonych uczniów. Dlatego chciał, aby w ciszy i spokoju wypoczęli nieco na miejscach pustynnych.

Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Jest czas na przebywanie z Jezusem oraz i innymi, jest czas na samotność i modlitwę.

Istnieją różne sposoby wypoczywania: spacery, zabawy, dyskoteki, telewizor, Internet, sport, teatr, kino. Każdy ma prawo do tego rodzaju relaksu. Tam również można spotkać Boga i świadczyć o Nim.

Czy tyle wystarczy?

Wypoczynek – to również czas na powrót do miejsc, gdzie możemy podziwiać piękno natury – wspaniałe dzieła Boże. To jest też dobry czas na odzyskanie i wzmocnienie nie tylko sprawności fizycznej, ale również szansa na odnowę duchową. To okazja na przyjacielskie spotkania, kontakt i bliskie relacje międzyosobowe. Nie zapominajmy poświęcać więcej czasu naszym bliskim, bo zawsze z nami nie pozostaną. Darujmy ludziom obok nas życzliwy uśmiech płynący ze szczerego serca. To nic nie kosztuje (George Carlic).

Psalm 23 można odnieść do różnych okoliczności, także do wypoczynku. Jezus – Dobry Pasterz prowadzi zmęczonego człowieka na miejsca gdzie może odpocząć, podziwiać piękno natury oraz pokrzepić swoja duszę. Jezus prowadzi prostą, bezpieczną drogą, chroni przed niebezpieczeństwem, aby nikt nie zginął.

Psalm 23 mówi też o nakrytym stole. Tam można spotkać się z innymi i dzielić swoim doświadczeniem w atmosferze radości, pokoju oraz wzajemnego zrozumienia.

Bliskość i miłość Jezusa najlepiej regeneruje fizyczne i duchowe zmęczenie.

Obraz przygotowanego stołu nawiązuje do Eucharystii, która powinna towarzyszyć nam również podczas wypoczynku.

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU

 

Niech każdy doświadczy pokoju w Zbawicielu,
odpoczynku u Jego stóp,
radości z Jego obecności, uśmiechu Jego Oblicza

(George Carlic ).

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici