logo

2021-06-13 XI Niedziela Zwykła

11 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 4 26-34

   

Ukryte działanie Boga

Obie przypowieści z dzisiejszej Ewangelii mówią o ukrytej dynamice ziarna, które, w tym fragmencie, jest symbolem królestwa Bożego. Przypowieściowy siewca wykonał tylko pierwszą czynność – zasiew. Wzrost ziarna jest od niego niezależny. Dalszy rozwój odbywa się w ziemi. Tam, ukryta w ziarnie tajemnicza  moc Boga działa powoli i skutecznie aż do wydania obfitego plonu. Człowiek nie rozumie jak to się dzieje, ponieważ proces rozwoju ziarna pozostaje poza jego wpływem , poza jego kontrolą.

Podobnie, królestwo Boże posiada w sobie immanentną siłę rozwoju, moc żywotną, która doprowadzi do pełni eschatologicznej. Tą mocą i siłą jest  interwencja oraz skuteczne  działanie Boga.

W sercu człowieka również rozwija się  królestwo Boże, ponieważ  działa  tam moc już przyjętego słowa Jezusa oraz skuteczna łaska Boga, który czyni wielkie rzeczy, daje wzrost i radość z owoców, jakie wyda zasiane w ludzkim sercu ziarno.  Sprawy Boże dzieją się powoli i niedostrzegalnie (Św. Wincenty  a Paulo). Zadaniem człowieka jest radosne przyjęcie słowa, troska, aby nim żyć, niezachwiana ufność i wiara w interwencję i działanie Boga w procesie wzrastania.

Przypowieść o ziarnku gorczycy ukazuje kontrast pomiędzy niepozornym startem a imponującym kresem.

Małe ziarnko gorczycy rozwija się szybko, wyrasta w duże drzewo i wypuszcza wielkie gałęzie. Nawet ptaki zakładają gniazda w jego cieniu.

Podobnie królestwo Boże po niepozornym początku osiąga imponujący wzrost na całym świecie dzięki, nie tylko wysiłkowi  pracy człowieka, lecz  przede wszystkim dzięki interwencji Boga, który decyduje o wzroście i rozwoju.

Przypowieść o ziarnku gorczycy uczy, aby nie sądzić według pozorów. Bóg zawsze działa pośród nas według swojego, dla nas czasem niezrozumiałego, planu. On daje czas na dojrzewanie spraw Bożych w sercu ludzkim i prowadzi właściwą drogą do swojego królestwa, gdzie jest miejsce i schronienie dla każdego.

 

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici