logo

2021-06-06 X Niedziela Zwykła

10. NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 3,20-35

   

Zawsze blisko Jezusa

Jezus był postacią kontrowersyjną od samego początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze pragnęli Go słuchać, odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w Jego boskie posłannictwo.Wokół Jezusa znajdowali się też adwersarzy i wrogowie, którzy  próbowali zniszczyć Jego działalność.

Ewangelia świętego Marka ukazuje ten dualizm gdy Jezus, w domu Piotra  w Kafarnaum, nauczał i uzdrawiał zebranych tam ludzi. Przybyli tam również uczeni w Piśmie (elita religijna), aby Jezusa oskarżyć o współpracę ze złym duchem. Śmieszne, niedorzeczne i nielogiczne było ich rozumowanie, bo jak szatan może wyrzucać szatana?

Zarzut żydowskiej elity religijnej był przewrotnością, bluźnierstwem i znieważaniem Ducha Świętego, który z wielka mocą działał i czynił cuda przez Chrystusa.Taki zarzut jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu - jest wyrazem wewnętrznego oporu i świadomym odrzuceniem zbawienia. Ten, kto odrzuca miłosierdzie Boże, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i  zbawienie. (por. KKK 1864).

Podczas dyskusji Jezusa z uczonymi w Piśmie, nadeszła Jego matka i Jego bracia. W czasach biblijnych bliskich krewnych nazywano braćmi i siostrami.

Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i bliskich, spoglądając na siedzących dokoła rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Powyższe słowa Jezusa nie są lekceważeniem matki  ani rodziny. Jezus mówi tu o nowej relacji, której fundamentem jest wiara, pełnienie woli Bożej oraz przyjęcie Ewangelii. W ten sposób Chrystus tworzy nową rodzinę, Bożą, która po Zesłaniu Ducha Świętego staje się Jego Kościołem. Do tej nowej rodziny, gdzie Bóg zajmuje pierwsze miejscem, Jezus zaprasza wszystkich także swoją matkę i krewnych. Maryja zostaje matką tej nowej Bożej rodziny – czyli Kościoła. Ona zawsze pełniła wolę Bożą w sposób najdoskonalszy. Jest więc najbliższa sercu swojego Syna. Najlepsza matka Jezusa jest również najlepszą matką Jego Kościoła i każdego z nas.


Dom Piotra jest symbolem Kościoła, jest miejscem bliskich relacji i spotkań z Jezusem.
Tam stajemy się braćmi i siostrami Jezusa i dziećmi Maryi.

 

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici