logo

2021-05-16 Wniebowstąpienie Pańskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


   

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do końca świata
  

Wstępując do nieba, Jezus pozostawił otwarte drzwi, oczekuje nas, przygotowuje miejsce dla nas i wstawia się za nami u Ojca. Chrystus jest Bramą i Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością.

Jezus, chociaż przebywa w niebie, pozostaje z nami, jest wśród nas w inny, nowy sposób – przez Ducha Świętego, Eucharystię i swoje słowa.

Chrystus jest obecny w każdym miejscu i w każdym czasie, nawet wtedy, gdy Go nie widzimy. On jest zawsze blisko nas, wspiera nas, towarzyszy nam, podnosi gdy upadamy. On jest blisko każdego człowieka, szczególnie tego, który cierpi, jest prześladowany czy dyskryminowany. Miejscem przebywania Boga jest  otwarte, kochające ludzkie serce, które troszczy się o innych. Serce, które wierzy i kocha jest miejscem gdzie Jezus czuje się jak w domu( Papież Franciszek ).

Chrystus zaprasza swoich wyznawców do kontynuowania rozpoczętego przez Siebie dzieła, do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Obdarza ich szczególnymi, potrzebnymi łaskami, błogosławieństwem Boga, wielką radością oraz Swoim Testamentem: Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 19n).

Nam także powierzył Jezus specjalną misję – przekazywania Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale również autentycznym życiem chrześcijańskim. 


Nie tylko anioł, archanioł, cherubin czy serafin,
ale i człowiek ze swoją naturą, ze swoimi nerwami,
zmysłami, słabościami, jeśli jest zjednoczony
z Jezusem – trafi do nieba (ks. J. Twardowski).

 

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici