logo

2021-05-09 VI Niedziela Wielkanocna

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA B J 15, 9-17


   

Trwajcie w mojej miłości   

Jezus zaprasza nas, abyśmy razem z Nim byli blisko Serca Ojca. Zachęca nas również do czynienia tego wszystkiego, o co prosi nas Ojciec Niebieski, ponieważ w pełnieniu Jego woli odnajdujemy radość życia.

Chrystus proponuje swoim uczniom nowy styl życia oparty na solidnym fundamencie miłości wzajemnej: To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak a was umiłowałem. Żyjąc według tego przykazania jednoczymy się w Duchu Świętym z kochającym Ojcem i Synem Bożym.  Bożą miłością możemy kochać innych tylko wtedy jeśli jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i  czerpiemy ze źródła Jego nieskończonej miłości.

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa, gdy żyjemy zgodnie z wolą Bożą, gdy szczerze kochamy Jezusa i ludzi, gdy wydajemy dobre, trwałe owoce szlachetnych czynów na chwałę Boga.

Wierny bowiem przyjaciel  potężną obroną,
Kto go znalazł, skarb znalazł. 
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty.
Ani równej wagi za jego wierność.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.
Znajdą go bojący się Boga.

    Syr 6,14-16      

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici