logo

2021-04-25 IV Niedziela Wielkanocna

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA B J 10,11-18

   

Dobry Pasterz   

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje różnicę pomiędzy pasterzem dobrym a najemnikiem, który nie troszczy się o powierzone mu owce, ponieważ nie należą do niego, nie są jego własnością.

Najemnik myśli tylko w własnym interesie oraz osobistym bezpieczeństwie. 

Owce nie znają jego głosu i uciekają od niego. Najemnik nie jest osobą odpowiedzialną i wiarygodną. Pozostawia owce gdy pojawiają się krytyczne sytuacje , albo inne nieprzewidziane trudności czy niebezpieczeństwo.

Dobry pasterz jest dla owiec kochającym bratem i prawdziwy, wiernym przyjacielem. Zna wszystkie owce, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem i owcami nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada  przez cały dzień i przez całą noc.

Dobry pasterz nigdy nie zawodzi. Strzeże swoje owce przed każdym niebezpieczeństwem, chroni od zła i szuka tej, która się zagubiła (por. Mt 18,12n). Dobrego pasterza nie ogranicza żadna bariera. On jest gotów oddać życie za swoje owce

Dobry pasterz troszczy się również o zdrowe pastwiska dla owiec, pozwala im  też odpoczywać na zielonej trawie. Prowadzi swoje owce po właściwych ścieżkach (por. Ps 23). Dobry pasterz otacza swoje owce dobrocią, łagodnością i serdecznością.

Jezus jest Dobrym Pasterzem i stale oddaje za nas swoje życie. On idzie przed nami i prowadzi nas  bezpiecznie do domu Ojca.

Jezus – Dobry Pasterz, pragnie przyprowadzić do siebie również tych, którzy pozostają jeszcze daleko od Niego, aby zaistniała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Jezus jest doskonałym wzorem dla naszych ziemskich pasterzy, odpowiedzialnych za Kościół i powierzony im lud Boży.

Każdy chrześcijanin może stać się dobrym pasterzem w swoim środowisku i dla  ludzi, zwłaszcza potrzebujących czy zagubionych.

                                                                                                                                    

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici