logo

2021-04-11 II Niedziela Wielkanocna

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA B J 20,19-31

   

Pokój Wam!   

Uczniowie przebywali w ukryciu za zamkniętymi drzwiami w obawie przed Żydami. Nagle, pośród nich pojawia się Jezus i wita ich słowami: Pokój wam. Zmartwychwstały Pan przemienia swoich uczniów. Wyprowadza ich z ciemności, obawy, niewiary i trwogi do światła, pokoju i radości.

W Starym Testamencie pokój - to obietnica Boga związana z dniem odkupienia. Ten Boży dar pokoju stał się rzeczywistością dokonaną w Chrystusie i przez Chrystusa. Pokój jest pierwszym, cennym darem odkupienia.

Jezusowe powitanie: Pokój wam - świadczy o Jego obecności, daje poczucie bezpieczeństwa, napełnia uczniów wielka radością, wyzwala z lęku.

Zmartwychwstały Pan jest największym, szczególnym znakiem, którego celem jest umocnienie wiary nie tylko apostołów, ale również każdego człowieka Wiara, bowiem- jako  dar od Boga, prowadzi do  życia wiecznego.

Dzisiaj obchodzimy również Święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest dla nas źródłem radości, i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. 

Miłosierdzie – to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze  życia.

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze pomimo ograniczenia, jaki jest nasz grzech (Papież Franciszek).

 

                                                                                                                                      

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici