logo

2021-04-11 II Niedziela Wielkanocna

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA B J 20,19-31

   

Pokój Wam!   

Uczniowie przebywali w ukryciu za zamkniętymi drzwiami w obawie przed Żydami. Nagle, pośród nich pojawia się Jezus i wita ich słowami: Pokój wam. Zmartwychwstały Pan przemienia swoich uczniów. Wyprowadza ich z ciemności, obawy, niewiary i trwogi do światła, pokoju i radości.

W Starym Testamencie pokój - to obietnica Boga związana z dniem odkupienia. Ten Boży dar pokoju stał się rzeczywistością dokonaną w Chrystusie i przez Chrystusa. Pokój jest pierwszym, cennym darem odkupienia.

Jezusowe powitanie: Pokój wam - świadczy o Jego obecności, daje poczucie bezpieczeństwa, napełnia uczniów wielka radością, wyzwala z lęku.

Zmartwychwstały Pan jest największym, szczególnym znakiem, którego celem jest umocnienie wiary nie tylko apostołów, ale również każdego człowieka Wiara, bowiem- jako  dar od Boga, prowadzi do  życia wiecznego.

Dzisiaj obchodzimy również Święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest dla nas źródłem radości, i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. 

Miłosierdzie – to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze  życia.

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze pomimo ograniczenia, jaki jest nasz grzech (Papież Franciszek).

 

                                                                                                                                      

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia