logo

2021-03-21 V Niedziela Wielkiego Postu

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  B J 12,20-33

   

 Nadeszła godzina ,
aby został uwielbiony Syn Człowieczy

   

Dzisiejsza Ewangelia podaje ostatnią, publiczną mowę Jezusa. Bezpośrednią okazją do jej wygłoszenia stało się spotkanie Jezusa z nawróconymi Grekami (poganami), którzy koniecznie chcieli  zobaczyć Jezusa.

Ich przybycie symbolicznie wskazuje na godzinę męki, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, co przyczyni się do zjednoczenia pogan i Żydów.

Św. Jan przywołał to wydarzenie ze względu na jego symboliczne znaczenie - na powszechność zbawienia wszystkich ludzi pragnących zobaczyć i spotkać się z Jezusem.

Chrystus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które wrzucone w ziemię, musi najpierw obumrzeć, aby wydać obfity plon.

Śmierć prowadzi do nowego życia. Śmierć Jezusa rodzi nową wspólnotę wiernych. Zmartwychwstały i uwielbiony Jezus  błogosławi pokojem i radością tych wszystkich, którzy są z Nim zjednoczeni jako Jego wyznawcy.

Autentyczny chrześcijanin idzie śladami swojego Mistrza, idzie razem z Nim aż do ostatecznego celu. Jest to droga wyrzeczenia, ofiary i umierania, i jest jak serce, chociaż zranione lecz pełne miłości, zawsze otwarte dla  innych.

Co w moim życiu musi umierać, aby plon był obfity ?

Celem ludzkiego ziemskiego życia jest uwielbianie Boga przez pełnienie Jego woli. Jedyną, pełną ufności i radości drogą , która prowadzi do domu Ojca w niebie, jest Jezus Zbawiciel każdego człowieka.

Bóg jest uwielbiony gdy ludzie żyją w pełni;
Żyć w pełni znaczy  oglądać Boga.

Św. Ireneusz

                                                                                                                                      

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici